Zaposlenost po privrednim djelatnostima u BiH – Kvalitet je u kvantitetu?

O društvenoj grupi se može razumno zaključivati, na način da njena brojnost određuje njenu snagu, kvalitet i uticaj?

Privredni sistem Bosne i Hercegovine, kao i većina ostalih privrednih sistema, sve ljudske djelatnosti svrstava u 19 vrsta i sve ekonomske pokazatelje prati po ovim djelatnostima.

Svaka ljudska djelatnost  veže za sebe radnike,  formirajući jednu specifičnu društvenu grupu vezanu za tu ljudsku djelatnost.

U prosjeku, svaka djelatnost u BiH ima 50.000  zaposlenih, neke više, a neke manje.

Ako se privredna snaga, kvalitet i uticaj djelatnosti mjeri prema broju zaposlenih, ne uzimajući  u obzir bilo šta drugo,  prerađivačka industrija predstavlja najsuperiorniju  društvenu grupu u bosanskoj ekonomiji.

Petina ukupno zaposlenih u BiH zarađuje koru hljeba u prerađivačkoj industriju, pa bi njeni interesi trebali dominirati  prilikom donošanja bilo kojih mjera ekonomske politike?

Ova industrija djeluje na domaćem tržištu, ali i na stranom tržištu i zato bi  joj devizni kurs konvertibilne marke trebao obezbijediti konkurentnost na stranom i na domaćem tržištu i na kraju prihode proporcionalne broju  zaposlenih?

Zaposleni  po djelatnostima u Bosni i Hercegovini 

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.

Trgovina na veliko i malo, je druga po broju zaposlenih,  a njen cilj je da proda sve što može, bilo da se radi o domaćim, ili uvoznim proizvodima.

Pošto  svaki  mjesec BiH ima višak uvoza nad izvozom u iznosu  od oko milijardu KM  ovoj djelatnosti odgovara da za kupovinu deviza potrebnih za uvoz izdvoji  što manje konvertibilnih maraka, dok prerađivačkoj industriji odgovara da za izvezenu robu i dobijene devize dobije što više konvertibilnih maraka.

Ove dvije djelatnosti su po broju zaposlenih približno jednake, ali njihov pogled na optimalni devizni kurs je drugačiji, sa potencijalnim posljedicama na njihovu rentabilnost.

Još tri djelatnosti imaju veći broj zaposlenih od prosječnog.

Na osnovu toga bi mogli zaključiti da BiH ima izvanredan sistem zdravstvene i socijalne zaštite, odlične obrazovne ustanove i vrlo efikasnu javnu upravu?

Broj zaposlenih u finansijskim djelatnostima je za 12% manji od broja zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovi i to bi po formuli “kvalitet je u kvantitetu” trebalo dati ovima djelatnostima približno istu snagu, kvalitet i uticaj?

U sljedećem tekstu na ovu temu  analiziraćemo u kojoj mjeri je zaposlenost po djelatnostima povezana sa bruto domaćim proizvodima koji se u njima proizvodi.