Narodne obveznice u Republici Srpskoj – Romansa postoji samo u romanima

Vodeći računa o načinu finansiranja budžeta Repulike Srpske nedavno je srpska izvršna vlast, po uzoru na Republiku Hrvatsku (RH) predložila emisiju tzv. “narodnih”obveznica.

One su prozvane “narodnim” zato što su namjenjene samo fizičkim, a ne pravnim licima, državljanima  RH.

Početkom ove godine RH je emitovala narodne obveznice na dvije godine koje su otkupljene po kamatnoj stopi od 3,65% u iznosu od 1,3 milijarde evra.

A sada nešto istovjetno želi  da učini i RS primjenjujući sličnosti, ali ne i razlike, sa emisijom u RH (razlike su tema ovoga teksta).

RS  je politički entitet u sastavu države, a RH je država.

Sve vrste javnih prihoda u RH su izvorni javni prihodi RH.

Izvorni prihodi RS nastoju samo po osnovu prikupljanja  direktnih poreza (porez na dobit, dohodak i kapitalnu dobit).

Indirektni porezi BiH (carine, akcize, porez na dodatu vrijednost) su prihodi države BiH, a ne entiteta i njihov ostatak se tek po izmirenju obaveza po bosanskom  spoljnjem  dugu, dodjeljuje entitetima.

RH raspolaže, bez ikakvih ograničenja i  indirektnim i direktnim porezima prilkom izmirivanja obaveza po javnom dugu i budžetskim rashodima.

RS uopšte nije samostalna prilikom korištenja  indirektnih poreza, a RH jeste.

Porez na dodatnu vrijednost je najizdašniji oblik  poreskih prihod i on je u BiH izvorni prihod države, pa tek onda entiteta.

Druga bitna razlika u pogledu kapaciteta RS da izmiruje obaveze se odnosi na odnos između centralne banke  na jednoj strani i budžeta i javnog duga na drugoj strani.

Narodna banka (NBH) je RH posudila  dvije milijarde evra, a Centralna banka BiH (CBBiH) Bosni i Hercegovini i njenim entitetima nije posudila ništa.

Iza budžeta RH, kao potencijalna podrška  i  zajmodavac, uvijek stoji NBH, a nakon  što je RH postala članica eurozone i Evropska centralna banka (ECB) može indirektno , preko NBH,   finansirati budžet RH.

Iza BiH, RS, FBiH, ne stoji ni CBBiH ni ECB.

Javni dug i budžet RS je prepušten sam sebi i djeluje bez kreditne podrške centralnih banaka.

Potraživanja Narodne banke Hrvatske od Republike Hrvatske po  osnovu  kupljenih hartija od vrijednosti, u milijardama EUR

Izvor: HNB.

Zato je namjera RS da emituje obveznice isključivo i jedino  fizičkim licima u BiH  romantičarski pokušaj da se kopira ekonomska politika države Hrvatske koji ima podršku i HNB i ECB.

Trenutno je teret finansiranja budžeta RS na plećima  banaka iz RS i FBiH, a Vlada RS želi da jedan dio toga tereta prebaci i na nejake  grudi srpskog,  hrvatskog i bošnjačkog čovjeka, svjesna da nema podršku ni CBBiH ni ECB.

Ovakav način finansiranja budžeta ili otplate unutrašnjeg  i spoljnjeg duga u kojem uopšte ne učestvuje MMF je ne samo vrlo rijedak, već i vrlo rizičan.

BiH već 11 godina nema stend baj aranžman (SBA)  sa MMF-om, a pošto će prije ili kasnije SBA  između BiH i MMF morati biti ugovoren, bolje je da to bude što prije.

RS istovremeno sa razvojem koncepta narodnih obveznica treba inicirati čim prije, preko Vijeća  ministara  BiH, ugovaranje  SBA.

RS planira tražiti od svojih građana da joj pomognu u finansiranju budžeta i otplate javnog duga, a tim istim građanima niko ne brani da u svakom trenutku kupe dio bilo koje emisije obveznica i trezorskih zapisa RS.

Kada bi se  velikom srpskom pjesniku Jovanu Dučiću tada nastanjenom u Beogradu, neki od njegovih zemljaka obratio za materijalnu ili nematerijalnu, pomoć (preporuku za dobijanje posla) on je često običavao reći da romansa postoji samo u romanima.

Izuzetak je bio beogradski trgovac, takođe porjeklom Hercegovac, Luka Ćelović, koji je svojim zemljacima djelio i šakom i kapom, a Beogradu je ostavio i zadudžbine.

Prije nego što građeni RS organizovano pomognu  RS (oni to  neorganizovano već sad čine kroz pojedinačne kupovine  obveznica i trezorskih zapisa RS) RS treba ugovoriti da joj MMF pomogne.