Emisija obveznica Republike Srpske čija glavnica dospjeva u ratama – Računajte na nas

Od 20.juna  ove godine  Republika Srpska je  počela da emituje petogodišnje  obveznice sa  planom otplate po kojem svake godine otplaćuje jedan dio glavnice.

U emisiji iz juna  (210 miliona KM, oznaka emisije RSBD – O39)  u  prve četiri godine se vraća 10% glavnice, a u zadnjoj godini  60% glavnice.

U emisiji od drugog avgusta (35 miliona KM, oznaka emisije RSBD-O42)  primjenjen je još brži metod otplate – svake godine se vraća 20% glavnice.

Za 6.septembar je takođe planirana emisija obveznica na pet godina (130 miliona KM) i Republika Srpska se obavezala da će svake  godine  vraćati investitorima 20% glavnice – 26 miliona KM godišnje.

Narodna skupština Republike Srpske  je usvojila odluku o dugoročnom zaduživanju za 2023.godinu u novembru prošle godine.

Ovom odlukom je predviđeno dugoročno zaduživanje u 2023.godini od 1,08 milijardi KM i sve emisije obveznica se provode po ovoj odluci.

U novembru prošle godine je usvojena i odluka o kratkoročnom zaduživanju za 2023.godinu emisijom trezorskih zapisa.

Planirana otplata glavnice  po emisiji obveznica Republike Srpske koja je predviđena 6.septembra 2023.godine 

(62.emisija obveznica)*

(u milionima KM)

Izvor:  Ministarstvo finansija Republike Srpske. * Na grafikonu nije prikazan ostatak duga i kamata, već samo godišnja rata.

Pod kratkim rokom se podrazumjeva period do godinu dana, a pod dugim period iznad godinu dana.

Obveznice se emituju na period iznad godinu dana i one uvijek,  a priori, predstavljaju dugoročno zaduživanje.

Ali, ako se jedan glavnice  petogodišnje obveznice vraća odmah u prvoj godini da li se ovdje radi o dugoročnom, ili možda kratkoročnom  zaduživanju?

Ročnost duga se može određivati i utvrđivati prema datumu dospjeća posljednje rate, ali upravo tu se krije problem  u vezi izmirivanja obaveza po glavnici petogodišnje obveznice odmah u prvoj godini.

Petogodišnja obveznica je dejure dugoročni dug.

Ako se već u prvoj godini vraća jedan  dio glavnice (20%) onda ovaj dugoročni dug u prvoj godini života obveznice  postaje jednim djelom kratkoročni dug koji dospjeva tačno za godinu dana – šestog septembra 2024.godine.

Uskoro će biti izvršen rebalans budžeta za 2023.godinu, a vrlo brzo poslije toga zakonodavac će usvojiti budžet za 2024.godinu.

Izdavanjem obveznica čiji jedan dio glavnice dospijeva za godinu dana, u 2024.godini, uvećava se otplata duga u 2024.godini, što se mora uzeti u obzir prilikom planiranja budžeta.

Ove vrste obveznica budžetu Republike Srpske za 2024.godinu poručuju  – računajte na nas.

Poruka “računajte na nas” se odnosi na sve budžetske godine do 2028.godine.

Uslovi zaduživanja Republike Srpske na pet godina su pogoršani ne samo zbog visoke kamatne  stope (od 6% do 6,1%) već i zbog ubrzane otplate duga.

Korist od ubrzane otplate duga (5 godina po 20% glavnice) je plaćanje  manje kamate, pošto se kamata plaća samo na ostatak duga, a on se svake godine smanjuje za 20% glavnice.

Ova strategija upravljanja javnim dugom je dobra opcija ako uskoro dođe do smanjenja kamatnih stopa na javni dug Republike Srpske.

U suprotnom,  Republika Srpska će prilikom novih zaduženja radi refinansiranja ubrzane  otplate duga po petogodišnjim obveznicama plaćati kamatu po istoj, ili višoj, kamatnoj stopi, a rok dospjeća  njenog  duga će i  dalje biti  kraći od nominalnih pet godina.