Oduševljenost investitora sa obveznicama Republike Srpske – 60 kupaca

Tokom ove godine,  uvijek i iznova, Republika Srpska je prvenstveno, ali ne samo, zbog velikog budžeta, prinuđena da savladava visoke prepreke koja je sama sebi postavila.

Jedna od tih prepreka je  prevaziđena kada je krajem juna izvršena uspješna  emisija  obveznica u iznosu od  210 miliona KM koja je iskorištena za otplatu duga napravljenog na Bečkoj berzi 2018.godine.

Ova emisija je izazvala veliko ushićenje investitora i do sada  rijetko viđen entuzijazam na Banjalučkoj berzi.

Glavni razlog zbog kojeg je čak 60 kupaca (investitora) učestvovalo u kupovini (ne računajući  one koji su izdali kupovne naloge svojim brokerima, ali nisu uspjeli da kupe obveznice) nalazimo u otplati glavnice obveznice u ratama (10% prve četiri godine i 60% u zadnjoj godini).

Drugi razlog je do sada najviša kamatna stopa na  petogodišnje obveznice od 6,1%.

Od 60 investitora koji su  postali vlasnici  ove emisije obveznica njih 17 (vidjeti grafikon) kupilo je 1.000 ili više obveznica.

Nominalna vrijednost obveznica je bila 1.000 KM, pa je svaki kupac koji je kupio 1.000 obveznica Republici Srpskoj posudio 1 milion KM.

Kupci koji su kupili iznad 1.000 obveznica

(58. emisija obveznica od 20.juna 2023. nominalne vrijednosti 210 miliona KM)

Izvor: Banjalučka berza.

Tri investitira kupila su 20.000 obveznica ili više, a najveći kupac je kupio količinu od 26.500 obveznica (crvena kolumna na grafikon), ili 12,6% emisije (26.500/210.000).

Niti jedan kupac nije dominirao tržištem i investiciona baza je raznuđena (diverzifikovana) na  60 kupaca.

Veliki broj  kupaca je izraz snage i stabilnosti tržišta u ovoj emisiji obveznica.

Dva su investitora kupila po jednu obveznicu (uložila su po hiljadu KM) i to je najmanja količina kupljenih obveznica (poslije njih slijede investitori koji su kupili četiri, pet, deset i više obveznica).

Prosječna količina kupljenih obveznica po investitoru bila je 3.500  obveznica, ili 3,5 miliona maraka (210/60), a to je podatak, koji zajedno sa brojem kupaca, i odsustvom jednog dominantnog kupca, pokazuje da su investitori bili ushićeni glavnim elementima obveznice – otplatnim planom i  kamatnom stopom – i da je tržište kupaca bilo izuzetno jako.

Na strani tražnje našlo se 60 kupovnih naloga,  što mi tumačimo kao 60 investitora (kupaca), ali čak i da su neki kupci izdali više kupovnih naloga to nije u suprotnosti sa našim zaključkom da je tržište bilo prezadovoljno i kamatnom stopom od 6,1% i vraćanjem glavnice u ratama.

Oduševljenost investitora sa obveznicama Republike Srpske glavna  je karakteristika ove emisije  obveznica, a mjera te oduševljenosti je 60 kupaca.