Vanredna sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije od 11.septembra 2023.godine – Srpska bankarska revolucija

Kriza, u formi inflacije i  rasta kamatnih stopa nas  podseća da tržišna privreda ne podrazumeva samo slobodno formiranje cena, već   i slobodu države da  reguliše te iste cene.

Državni organi uprave mogu odrediti minimalnu cenu  neke robe ili usluge, njenu maksimalnu cenu ili veličinu maloprodajne ili veleprodajne  marže,  sa ciljem da zaštite  onu stranu u poslovnom odnosu koja bi od slobodnog ugovaranja cena imala imovinsku štetu.

Kroz regulisanje cena država vrši namernu, netržišnu, preraspodelu dohotka između društvenih grupa i izvršava svoju društvenu (socijalnu) funkciju.

Pandemija korona virusa (2020), kao forma vanrednog stanja, je u Srbiji  afirmisala određivanje maksimalnih cena osnovnih proizvoda i regulaciju marži na određene proizvode.  

Sa prestankom pandemije i dolaskom inflacije Srbija dobija dodatne i nove razloge da limitira cene osnovnih prehrambenih proizvoda,  mleka, brašna, ulja i mesa (cena šećera je povećana),  iako liberali među srpskim ekonomistima ispravno tvrde da određivanje maksimalnih cena može dovesti do nestašica i velikih  poremećaja u privrednom životu.

Inflacija je naterala sve centralne banke da počnu podizati kamatne stope, a to je promenilo jednu drugu, vrlo bitnu, cenu.

Kamatna stopa  je cena novca, ili cena kredita.

U  ugovorima o kreditu sa  promenjivom kamatnom stopom rast kamatnih stopa Evropske centralne banke  vodi ka rastu  promenljivog dela kamatne stope (Euribora).

Preključe je  ECB po deseti put od jula  prošle  godine podigla svoje kamatne stope i one se sada nalaze u intervalu od 4% do 4,75%.

Od jula  prošle godine do kraja avgusta ove godine Euribor je porastao za oko 4 procenta poena i Narodna banka Srbije (NBS) nije više mogla  gledati finansijske muke građana Srbije koji imaju kredite sa promenljivom kamatnom stopom.

Na sednici od 11.septembra Izvršni odbora NBS je  odlučio da maksimalna nominalna kamatna stopa na stambene kredite bude 4,08%.

Odluka se odnosi na prvi stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom do iznosa od 200.000 EUR, koji je odobren zaključno sa 30.julom 2022.godine (ECB je u julu prošle godine počela povećavati kamatne stope).

I na kredite koji su  zaključeni nakon 30.jula 2022. do stupanja na snagu Odluke, a koji imaju kamatnu stopu iznad 4,08%,  korisnici kredita će do 31.12.2024.  plaćati nižu kamatnu stopu od ugovorene.

Odluka je privremena i važi u narednih 15 meseci, ali barem u tom periodu, skida jedan veliki deo finansijskog tereta sa pasive bilansa  velikog dela korisnika stambenih kredita.

Odluka NBS je neočekivana, smela i hrabra, i podseća na jedan davni period, pre oko 50 godina, kada je određivanje maksimalne kamatne stope na kredite,  čak i u najrazvijenijim svetskim ekonomijama, bilo deo prakse ekonomske i monetarne politike.

Na jednom primeru, kredit od 100.000 EUR na 25 godina sa kamatnom stopom od 3% (marža) plus šestomesečni Euribor, NBS je pokazala da Odluka smanjuje  mesečni anuitet (glavnica plus kamata) za 23%.

U odlučnoj demonstraciji do sada nezapamćenog lica srpske  socijalne države (u srpskoj novijoj istoriji) NBS je povukla još  nekoliko poteza kojim je ograničila veličinu kamatne stope na stambene kredite do 31.12.2024.

Marža (fiksni deo promenljive kamatne stope) na kredite koji budu odobreni nakon stupanja na snagu Odluke može biti maksimalno 1,1%.

Maksimalna kamatna stopa na stambene kredite sa fiksnom kamatnom  stopom je  5,03%.

Omogućena je i  prevremena otplata stambenih kredita bez plaćanja naknade za prevremenu otplatu (1% i više u odnosu na glavnicu kredita).

Srbija obeležava Prvi srpski ustanak (Sretenje, 1804),  Srbija obeležava i Drugi srpski ustanak (Cveti, 1815), a  istoričari (Radoš Ljušić) zbog idejnog  kontinuiteta i vremenske bliskosti  sa Francuskom revolucijom (1789) srpske ustanke nazivaju  Srpskom revolucijom.

11. septembar  2023. nikada neće obeležiti ni jedan državni organ Srbije, ni bilo koja društvena grupa, iako ovaj događaj po sadržaju, porukama, odlukama (i brojevima) zaista predstavlja Srpsku bankarsku revoluciju.

Ovih dana je vrlo lepo biti stanovnik Srbije, ne samo zbog pobeda Novaka Đokovića i uspeha srpskih košarkaša i srpskih odbojkašica.

Maksimalna nominalna kamatna stopa i maksimalna marža na stambene kredite u Srbiji do 31.12.2024.

(u %)

Izvor:  NBS.