Inflacija u Rusiji – Elementarna nepogoda

Kako sa aspekta uvedenih sankcija objasniti nagli rast inflacije u Rusiji u avgustu ove godine i da li će relativno visoka inflacija u Rusiji proizvesti društvene promjene u Rusiji?

Periodične epizode niske i visoke inflacije su jedna od glavnih karakteristika ruskog ekonomskog sistema u zadnjih 30 godina i zato je dolar (i u manoj mjeri evro) rezervna valuta u Rusiji.

Na ruskom tržištu, zbog pokidanih  trgovačkih veza sa zemljama Zapada, povremeno dolazi  do nestašica dolara i evra, rasta tražnje za čvrstim valutama  i slabljenja rublje u odnosu na dolar, a potom i u odnosu na sve ostale čvrste valute.

Slabljenje rublje (14.8.2023. jedan dolar je prodavan za 101,73 rubalja) automatski se prenijelo i na rast cijena ruskog uvoza koji se obračunava u dolarima i evrima.

Čim je poskupio uvoz izražen u rubljama cijene na ruskom tržištu su porasle i inflacija od 2,3% (maj) se vrlo brzo popela na 5,1% (avgusta).

Inflacija u Rusiji, u % 

(januar 2020 – avgust 2023)

Izvor: Investing.com i FED.

Kakve su šanse da će inflacija u Rusiji dovesti do društvenih nemira, koji bi uticali na promjenu odnosa između Rusije i NATO u pogledu rata koji se vodi?

Po našem mišljenju inflacija u Rusiji ima male šansu da utiče na promjenu ruske spoljne politike.

U 2014. (početak rata u Donbasu) i u 2015. inflacija u Rusiji je 12%.

U zadnjih 5 godine potrošačke cijene su porasle za oko 40%, a u zadnjih deset godina cijene su udvostručene.

Dvocifrena stopa godišnje inflacije nije prema ruskoj novijoj ekonomskoj istoriji visoka inflacija.

Dvije godine  nakon nastanka Ruske Federacije i raspada SSSR-a (1993) inflacija je 874%, a u sljedeće dvije godine  (1994. i 1995) 307% i 197%.

Rusko društvo u prosjeku ne pokazuje visok senzibilitet prema inflaciji i tretira je kao “elementarnu nepogodu” koja se ne može izbjeći i koju treba prihvatiti da bi se ostvarili viši ciljevi ili prevazišli veliki društveni problemi?