Infacija u Srbiji – Gašenje domaćih žarišta

Prvi korak  u definisanju svake ekonomske politike koja za cilj ima smanjenje visoke inflacije (antiinflaciona politika) je  određivanje uzroka inflacije.

Sve  zemlje na Balkanu su male i otvorene ekonomije koje veliki deo  svoga bruto domaćeg proizvoda razmenjuju sa inostranstvom  kroz spoljnotrgovinsku razmenu.

Zato svaka promena cena u svetu, ili preciznije u Evropskoj uniji, kroz uvoz utiča na Srbiju i ostale zemlje bivše Jugoslavije.

Statistika potrošačkih cena  daje mogućnost da se tzv. uvezena inflacija  razdvoji od tzv. domaće inflacije iako ta podela nikako nije potpuno precizna.

Inflacija, ili ukupna inflacija,  sadrži u sebi cene energenata i cena dela hrane, koje se određuju na robnim berzama i na koje Srbija ne može uticati, a te  robe Srbija mora uvesti.

Kad se iz inflacije odstrane cene ovih roba  dobije se  inflacija koja se označava kao core inflation ili u prevodu ključna, suštinska ili temeljna  inflacija.

Tu vrstu inflacije, dobijenu  kada se iz ukupne inflacije isključe cene onih roba koje Srbija pretežno uvozi (energenti i jedan deo hrane), mi smo u ovome tekstu uslovno nazvali domaća inflacija (videti grafikon).

U prvoj godini pandemije korona virusa (2020)  cene stranih roba (energenti i deo hrane) obaraju  ukupnu inflaciju (isprekidanu linija  na grafikonu) i ona je niža od domaće inflacije u Srbiji.

Približno negde od druge polovine 2021.godine kada se počinju osećati efekti prekomerne monetarne ekspanzije (štampanja novca)  američke i  evropske centralne banke, ukupna inflacije  počinje značajno prevazilaziti domaću inflaciju.

Tokom druge polovine 2021. godine i tokom cele prošle godine Srbija kupovinom energenata i dela hrane uvozi inflaciju na svoje tržište.

U zadnjih nekoliko meseci ove godine strane cene vrše sve manji i manji uticaj na ukupnu inflaciju u Srbiji.

U avgustu  ukupna inflacija u Srbiji je 11,5%, a domaća inflacija 11,4% i  uticaj cena energenata i uvezene hrane na cene u Srbiji više gotovo  da ni ne postoji.

Inflacija u Srbiji, u %

(januar 2020. – avgust 2023)

Izvor: NBS.

Zadnji podaci o inflaciji u Srbiji pokazuju da je ukupna inflacija u Srbiji nije više pod uticajem grubo rečeno dve osnovne grupe proizvoda koje Srbija uvozi.

Domaći faktori su počeli igrati glavnu ulogu u određivanju ukupne inflacije u Srbiji.

Cene u Srbiji su  pratile svetske cene kadu se one rasle, ali sada kada one delimično padaju cene u Srbiji sa velikim zaostatkom prate taj pad.

Prosečna inflacija u evrozoni, u zemljama čija je valuta evro, je 5,2%.

Inflacija u evrozoni, iz koje Srbija uvozi inflaciju, pada.

Inflacija u Srbiji, iako ima trend pada, još uvek je duplo veća od  prosečne u evrozoni.

Cene u Srbiji su se privikle na nekada visoke cene u EU i  sada “ne žele” da tako brzo padnu.

Srpska antiinflaciona politika bi se trebala  usmeriti na gašenje domaćih žarišta inflacije.