MMF i Srbija – Da je …

Dve najvažnije međunarodne finansijske institucije  su  MMF i  Svetska banka, i obe imaju sedište preko Atlantika, u Vašingtonu.

Od 1992.godine do 2000.godine Srbija nije pozajmljivala novac od MMF-a, jednim delom zbog političkih razloga (Srbija tj. Savezna Republika Jugoslavija je od maja 1992. do novembra 1996. bila pod sankcijama UN,  a zbog sukoba na Kosovu i Metohiji sankcije su ponovo uvedene), a drugim delom  zbog odbijanja da  prihvati  uslove  MMF-a za odobravanje sredstava.

Nakon 5.oktobra 2000.godine i promene politike Srbije prema zemljama Zapada započinje saradnja Srbije i MMF-a prvo malim zaduženjima, a  posle zbog globalne  finansijske krize (GFK) visokim iznosima  pozajmljenog novca.

Od 2009. do 2011.godine  Srbija je od MMF-a posudila 1,4 milijardi specijalnih prva vučenja (XDR).

S obzirom  da je XDR van finansijskog sveta nepoznata valuta, a da bi se dobila predstava o kojem iznosu sredstava se radi, navodimo podatak da je jedan XDR pre deset godina (oktobar 2013.godine) bio 1,1  EUR, a u  ovome oktobru on je 1,2 EUR.  

2022. godina obeležena je novim aranžmanom MMF-Srbija, nakon što je godinama unazad Srbija vraćala pozajmljeni novac (2012 – 2016), a posle nije imala potrebe da se zadužuje kod MMF-a.

Pandemija korone (2020.  – 2021), potresi na svetskom tržištu energenata (2022), kao i stalni rast javne  potrošnje iscrpili su srpski budžet koji je od 2020.godine u deficitu.

Ako bismo ocenjivali stanje srpskih javnih finansija samo na osnovu odnosa sa MMF-om onda bi ocena u 2022. i 2023.godini bila bolja nego u periodu 2009. – 2011. jer je Srbija, za sada, ipak posudila manje novca  od MMF-a.

Pored toga, javni dug od 55,6% BDP  mnogo je niži od najviše vrednosti u 2015.godini od 71,2% BDP.

Uslov za saradnju sa MMF-om bila je privatizacija uslovno rečeno “svega i svačega”i taj uslov Srbija je velikim delom ispunila (ne u celosti naravno).

Finansijske transakcije  između MMF-a i Srbije, u miljardama specijalnih prava vučenja

(1992 – 2023)

Izvor: MMF.

Četvrta decenija saradnje MMF-a i  Srbije pruža mogućnost obema stranama da ocene kvalitet poslovnih odnosa, ali i koristi i gubitke (Srbija) sa kojima su se suočili tokom  četiri decenije odnosa, koji nisu bili samo dužničko-poverilački, ili samo striktno finansijski.

Kada država pozajmljuje novac od MMF-a ona nečujno poručuje, da ima probleme sa svojim  javnim finansijama, ali da uprkos tim problemima želi održati planirani nivo javne potrošnje.

Troškovi života, mereni potrošačkim cenama, su u poslednje dve godine u Srbiji porasli  za 14% i  11%, a njihov rast i u  ovoj  godini će u proseku biti dvocifren, i  Srbije htela – ne htela, mora  povećavati javnu  potrošnju radi održavanja životnog standarda stanovništva.

Da je Srbija kojim slučajem bila efikasnija u borbi protiv inflacije, da je u većoj meri razvila domaću proizvodnu bazu, i mnogo drugog da je …  dug prema MMF-u bi rastao u manjoj meri, ili uopšte ne bi rastao.

MMF dolazi  u zemlje u kojoj se ostvareni stepen efikasnosti ekonomske politike razlikuje  od planiranog stepena efikasnosti ekonomske politike.

Tu razliku između ostvarenog  i planiranog finansira MMF.

Zato uslovljavanje koje sa sobom  nosi veliki deo aranžmana MMF-a ne treba doživljavati kao  ucenu, već kao  deo kreditne politike MMF-a za kojim postoji tražnja u zemljama sa nedovoljno efikasnom ekonomskom politikom u određenom vremenskom periodu.

Devizni kurs i politiku deviznog kursa koji su doveli od ogromnog  spoljnotrgovinskog deficita Srbiji nije određivao MMF.