Šta Srbija misli o ekonomiji Bosne – I ne samo ona

U Srbiji vlada uverenje da Bosna preuzima monetarnu politiku Evropske centralne banke (ECB) i da nema svoju vlastitu monetarnu politiku.

Na osnovu toga Srbija, ili preciznije Narodna banka Srbije, određuje zateznu kamatnu stopu na nenaplaćena potraživanja koja preduzeća iz Srbije imaju prema preduzećima iz Republike Srpske tako što na fiksni iznos od 8 procentnih poena doda referentnu kamatnu stopu ECB.

Na isti način NBS formira i zateznu kamatnu stopu u odnosu na ostale države – na njihovu referentnu kamatnu stopu doda 8 procentnih poena.

NBS zna da Centralna banka BiH (CBBH) ne može davati kredita i da CBBH radi toga ne može imati vlastitu referentnu kamatnu stopu i zato koristi za Bosnu referentnu kamatnu stopu ECB.

Od marta 2016.godine do jula 2022. referentna kamatna stopa ECB je bila 0%, a zatezna kamatna stopa 8% u Srbiji za potraživanja prema Bosni (0%+8%).

Od jula 2022.godine do danas referentna kamatna stopa ECB je porasla je na 4,5% i prema tome zatezna kamatna stopa za bosanska preduzeća na 12,5% (4,5% + 8%).

Zatezna kamatna stopa na nenaplaćena potraživanja koje firme iz Srbije imaju prema firmama iz Bosne, u % 

Izvor: NBS. Uvećanje referentne kamatne stope iznosi konstantnih 8 procentnih poena.

Ovo je pogrešan obračun zatezne kamatne stope, a dokaz za to je vrlo prost.

Ako je referentna kamatna stopa za bosansko tržište ona kamatna stopa koju određuje ECB za zemlje u kojim je evro jedino zakonsko sredstvo plaćanja, onda bi i kamatne stope banaka u Bosni za nešto više od godinu dana trebale porasti približno koliko i referentna kamatna stopa ECB.

Međutim, to se nije desilo.

Agencija za bankarstvo Republike Republike Srpske (Agencija) je u junu prošle godine izvestila da je prosečna kamatna stopa po kojoj banke sa sedištem u Republici Srpskoj daju kredite firmama i stanovništvu 4,8%.

U septembru ove godine ta kamatna stopa je 5,8%.

Rast od jednog procentnog poena (5,8% – 4,8%) zaostaje za rastom referentne kamatne stope ECB za 3,5 procentnih poena (4,5 – 1).

Ako se posmatraju samo krediti firmama (koje daju banke sa sedištem u Republici Srpskoj) onda je rast kamatne stope (jun 2022 – septembar 2023) za nijansu viši, 1,1 procentnih poena.

Prema tome, referentna kamatna stopa ECB ne važi za bosansko tržište i zato ne bi trebala biti upotrebljavana za određivanje zatezne kamatne stope na potraživanja koje firme iz Srbije imaju prema firmama iz Bosne, a koje kasne sa plaćanjem.

Srbija je potcenila Bosnu, i ne samo ona.

Verovatno Bosna nije potcenila sama sebe?