Stanogradnja i fiskalna politika – Nova poreska osnovica

S obzirom da ono nagovještava promjene u ekonomiji i reakciju  privrede na mjere ekonomske politike stanje na tržištu nekretnina se uvijek pažljivo  prati i analizira.

U jednoj od nedavnih objava pokazali smo da cijene stanova u Njemčkoj ubrzano padaju  zbog viših kamatnih stopa i smanjenja štampanja novca ECB.

Ranije,  u februaru, smo stanje na tržištu stambenih nekretnina u Republici Srpskoj uporedili sa naduvanim balonom, a u maju su  podaci  pokazali da se tržište nalazi u silaznoj putanji. 

Septembarski podaci o građevinskoj  djelatnosti na nivou  BiH govore o rastu broja izdatih dozvola za izgradnju, kao i rastu  planirane površine i broja stanova za izgradnju.

I zadnji podatak o cijeni novih stanova u Republici Srpskoj,  2.647 KM u drugom tromjesečju 2023. poručuje da se tržište nekretnina  ne planira tako lako predati.

Cijena stana u  drugom tromjesečju 2023. godine je za 15% veća od cijene iz prvog tromjesečja, a za  9% viša od cijene iz zadnjeg tromjesečja 2022.godina.

Ovakva naša poređenja i iz njih izvedene stope rasta stvaraju konfuziju, a dodatnu smutnju uvode i poređenja  koja daje sam Statistički zavod Republike  Srpske.

On poredi cijenu u drugom tromjesečju ove godine sa prosiječnom cijenom u 2022.godine i informiše nas da je prosiječna cijena kvadrata novog stana viša za 4,9%.

Potom  cijenu u drugom tromjesečju ove godine poredi sa cijenom u drugom tromjesečju proše godine i registruje rast od 1%.

Ali, statistički zavod tu ne staje i  na prethodna dva podatka dodaje i  poređenje polugodišnjih cijena i izvodeći zaključak da su one pale  za 0,7% definitivno potpuno zbunjuje prosječnog korisnika ovih informacija.

Promijena  cijene novih stanova u Republici Srpskoj

(do kraja drugog tromjesečja 2023.godine)

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske. Napomena: Sa I i II su označeni prvo i drugo tromjesečje.

Mi i dalje smatramo  da su na tržištu stanova cijene značajno odstupile od troškova njihove izgradnje.

Troškovi izgradnje novih stanova od   trećeg tromjesečja prošle  godine su porasli za svega 3,2%  i  i dalje su višestruko manji od rasta cijena stanova.

Troškovi građevinskog zemljišta su u istom periodu  veći za 9,7%  (348 KM /317 KM), ali ni ovaj rast sa obzirom na nisko učešće troškova zemljišta u cijeni stana  (oko 11%) ne može opravdati  održavanje i  dalje visoke cijene novih stanova.

Kupci stanova u Republici Srpskoj priželjkuju pad cijena po uzoru na Njemačku, ali  kamatne  stope  u Republici Srpskoj ni na jednu vrstu kredita, pa ni na stambene kredite nisu porasle kao u Njemačkoj.

Njemac može svoju  novčanu imovinu investirati u akcije, obveznice i kripto valute,   a nijedno od ovih tržišta u Republici Srpskoj nije baš razvijeno, pa je kupovina stana jedna od preostalih opcija.

Još uvijek niski porezi na  nekretnine i nizak porez na dohodak motivišu na ulaganje u nekretnine (ne treba zaboraviti ni na strah kao motiv investiranja  u stanove).

Građevinski bum stvara novu poresku osnovicu za vrijeme koje nastaje i koje dolazi, kada će se javni budžeti u mnogo većoj mjeri finansirati iz poreza na nekretnine (ako to nadležni organi budu htjeli), a  prihodi od rente, kao dio dohotka, oporezivati po višoj stopi poreza na dohodak  (ako vlast odabere takvu politiku oporezivanja).

Rast cijena nekretnina i povećanje njihove ponude bi mogli imati i svoje  pozitivno fiskalno (poresko) naličje.

Uskoro će biti objavljeni  podaci o cijeni stanova zaključno sa  septembrom 2023.godine nakon čega ćemo  ukazati na još jedan, bitan, razlog održavanja visokih cijena na tržištu nekretnina u Republici Srpskoj.