Monetarni agregati u Bosni i Hercegovini – Šta to bješe novac?

Iza  na  prvi utisak vrlo komplikovanih stručnih pojmova, iz bilo koje oblasti, uvijek se kriju vrlo jednostavne  stvari  razumljive svakom prosječno inteligentnom čovjeku.

Jedan  od tih pojmova, izuzetno bitan u  ekonomiji, naziva se monetarni agregat ili novčani agregat.

Agregiranje označava skupljanje, pa je  zato agregat skup nekih različitih dijelova, a kod novčanog agregata to je skup različitih oblika novca.

Novčanih skupova  ima raznih, a jedan od najpoznatijih je novčani agregat M2 ili novac 2  (novac – money).

M2 je novčani skup koji se sastoji iz više dijelova.

Na prvom mjestu tu je gotovina koju ne drže banke tj. gotovina izvan banaka.

Ta gotovina je u  džepovima građana, u blagajnama firmi, u dušecima, na tavanima,  iznad sudopera (ova tri zadnja oblika gotovine predstavljaju neobične i tradicionalne načine čuvanja gotovine zastupljene na  samo na Balkanu).

Na gotovinu se dodaju depoziti po viđenju kod banaka, bilo fizičkih lica, bilo pravnih  lica, jer i žiralni (elektronski) novac predstavlja novac.

Novac su i štednja  građana i oročeni depoziti fizičkih i pravnih lica u konvertibilnim markama, premda je  ovo manje likvidan oblik novca, jer da bi se oročeni depozit iskoristio za kupovinu roba i usluga on se prvo mora razoročiti.

I oročeni depoziti fizičkih i pravnih lica u stranoj valuti su novac, ali da bi se on koristio u unutrašnjem platnom prometu u BiH neophodno je pored razoročenja i pretvaranje ove novčane imovine u konvertibilne marke.

Svi pobrojani oblici novca, gotovina, depoziti  po viđenju, oročeni depoziti u KM i  stranoj valuti, predstavljaju dijelove novčanog agregata M2 (prikazan  na  grafikonu),  čime je dat odgovor na pitanje šta to bješe novac.

Kretanje M2 u BiH  je prilično monotono, novac ima očigledan trend rasta, ali  ipak postoje i momenti njegovog  pada ili višemjesečnog nepromjenjenog stanja.

Krajem 2008. godine  svijet je zahvatila kriza, a građani BiH su  u panici povlačili novac, pretežno devize, iz banaka i rast M2 je mjesecima bio obustavljen.

Povlačenje deviza iz banaka  je počelo u oktobru  2008. godine i da bi se M2 vratio na isto stanje trebalo je osam mjeseci (maj 2019. godine).

Sledeći bitni privremeni zastoj u rastu M2 dogodio se na početku pandemije korona virusa u aprilu 2020.godine i trajao je samo jedan mjesec.

Izdvaja se  i pad M2 nakon početka rusko-ukrajinskog rata (februar – mart 2022.godine), kada su građani opet povlačili devize, ali ovaj put iz pretežno samo dvije bivše ruske banke (sberbanke iz Sarajeva i Banjaluke) pošto su se uplašili sankcija koje je Evropska unija uvela ovoj bankarskoj grupaciji.

Novac (monetarni agregat M2) u BiH, u miljardama KM

(septembar 2003.  – septembar 2023)

Izvor: www.cbbh.ba

Na  kraju septembra 2023. godine M2 je  35,1 milijardi KM,  a uoči uvođenja poreza na dodatnu vrijednost u BiH (decembar 2005) stanje M2 je bilo 8,07 milijarde KM.

Rast M2 od  oko 4 puta (35,1/8,07), ili preciznije  za 335%, od uvođenja poreza na dodatnu  vrijednost do danas  predstavlja isti toliki rast potencijalne tražnje za robama i uslugama u BiH.

Osamnaest godina je dugačak period u čovjekovom životu, a i u životu jedne ekonomije koja se ne može pohvaliti ekonomskim razvojem i rastom stanovništva, ali može rastom  novca i novčane imovine  svojih firmi i  svojih građana.

Ako se pođe od podatka da je novac  (kojim se kupuju robe i  usluge ) porastao za  335%,  onda ukupan rast potrošačkih cijena ili inflacije, od 55% (decembar 2005 – septembar 2023) i nije tako visok.

Prosječan čovjek u  BiH je  usmjeren na infaciju u 2022.godini koja je bila 14% (većina vjeruje  svome istanjenom novčaniku koji registruje i veću od ove službene inflacije), ali ni ona nije visoka u poređenju sa rastom novca za više od četiri puta.

Rast  novca u BiH doprinosi razumijevanju rasta potrošačkih cijena (inflacije),  visoke inflacije u 2022.godini i  “balona” koji su stvoreni na pojedinim tržištima  u  Bosni i Hercegovini?