Cijena novih stanova u Republici Srpskoj u trećem kvartalu 2023.godine – Pokvarena očekivanja

9.novembra su objavljeni podaci o cijenama novih stanova u Republici Srpskoj za treći kvartal (tromjesječje) 2023.godine.

Nakon dva uzastopna kvartala pada (crveni kvadrati na grafikonu) očekivao se, ili dalji pad, ili barem stagnacija, ali ta dva, za potencijalne kupce stanova, optimistična scenaria nisu realizovana.

U prvom tromjesječju ove godine cijene su bile za 12% niže u odnosu na treće tromjesječje prošle godine i tu se pad cijena završio.

Cijena novih stanova, 2.697 KM po kvadratu (jula – septembra ove godine), ista je kao i godinu dana ranije.

Cjena novih stanova u Republici Srpskoj (u KM)

Izvor:  Republički zavod za statistiku Republike Srpske.

Dakle, umjesto stagnacije cijena, ili daljeg pada, tržište novih stanova je prvo neočekivano poraslo (u periodu april – jun za 15%), a prema najnovim podacima rast cijena je učvršćen i malo povećan (plavi krugovi na grafikonu).

Ovaj najnoviji cijenovni rast odvija se i uz porast broja prodatih stanova i uz rast prodate površine, što isključuje opciju da je održavanje visokih cijena posljedica špekulacije (lakše je manipulisati sa cijenom manjeg broja novih stanova).

Za godinu dana (treće tromjesječje 2023.godine u odnosu na isti period prošle godine) broj prodatih stanova je porastao za 11%, a korisna površina za 16%.

Kupci novih stanova još uvijek plaćaju za 57% više u odnosu na treći kvartal 2021.godine kada su cijene koliko-toliko bile neizmjenjene.

Cijene stanova su odvojene od troškova izgradnje stanova koje su, mjereno proizvođačkim cijenama u stanogradnji, od trećeg kvartala 2021.godine do trećeg kvrtala 2023. godine porasle za 20%.

U međuvremenu od trećeg kvartala 2021.godine porasla je i cijena građevinskog zemljišta za skoro 100% (426 KM/ 215 KM) i to se savršeno uklapa u balon na tržištu nekretnina.

Ali, i dalje ne opravdava rast cijene novoizgrađenog kvadrata za skoro 60%, jer je udjel troškova građevinskog zemljišta u ukupnoj cijeni stana još uvijek nizak (16% u trećem kvartalu 2023.godine).

Cijene potrošnih dobara na osnovu kojih se mjeri inflacija su od trećeg kvartala 2021.godine porasle za 22%, a cijene novih stanova skoro tri puta više, pa ni inflacija ne može objasniti rast cijene novogradnje.

U sljedećem tekstu ćemo pokazati šta je pokvarilo očekivanja o daljem padu cijena novih stanova, ili barem njihovoj stagnaciji nakon pada od 12%, i ukazati na vezu između cijene stanova i ekonomske politike.