Cijene industrijskih proizvoda u Bosni i Hercegovini – Sve će to ostati?

Cijeli svijet je za mjeru inflacije prihvatio  promjenu u cijenama roba i uluga koje kupuju krajnji potrošači – fizička lica ili domaćinstva.

Inflacija se može mjeriti i na druge načine, a jedan od njih je posmatranje promjena u cijenama po kojima industrijska preduzeća prodaju svoje proizvode.

Očigledno, industrija ne prodaje usluge već samo fizički opipljive proizvode –  robe – pa tako ova vrsta inflacije zanemaruje cijene usluga koje čine pretežni dio ukupnog prometa.

Ova,  nazovimo je industrijska ili  trodimenzionalna inflacija (svaka roba ima tri dimenzije, jer je smještena u prostor koji ima tri dimenzije)  se vrlo rijetko spominje kada se priča o promjenama cijena, možda zato  što svaka vlast razmišlja koliko je više novca potrebno da bi se nahranio jedan prosječni stomak i umirio jedan  prosječan mozak.

No,  slučajno ili ne, potiskuje se opštepoznata činjenica da fizička lica kupuju robu u maloprodaji koja prethodno nabavlja robu u veleprodaji ili je kupuje direktno od industrijalca.

Na taj opštepoznati način cijena industrijskih proizvoda utiče na cijenu  koju plaćaju fizička lica  i tako jedna  inflacija hrani drugu inflaciju.

Godišnja promjena cijena industrijskih proizvoda  proizvedenih u Bosni i Hercegovini 

(od decembra 2019. do  oktobra 2023)

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.

Kao i sve što nam se dešavalo od pandemije i promjene cijena industrijskih  proizvoda bili su neumjerene, hirovite i pretežno neočekivane.

Do pandemije i u prvim mjesecima pandemije ove cijene “spavaju zimski san” i počinju se buditi početkom 2021.godine, u isto vrijeme kada su se laste počele vraćati sa juga.

Bosanskohercegovački  industrijalci vrhunac svojih cijena i prihoda postižu na proljeće sledeće godine, tri mjeseca nakon što je počeo  krvavi rusko-ukrajinski rat.

U maju 2022.godine cijene industrijskih proizvoda proizvedenih u BiH su 26% više u odnosu na godinu dana ranije –  skoro okruglo za četvrtinu.

Za samo tri mjeseca od početka rata, kraj februara 2022.godine do maja 2022.godine, cijene bosanske industrije rasle su za 12%.

Od sredine prošle godine industrijska inflacije se smanjuje,  a od jula ove godine na ovome tržištu vidimo ono što ekonomisti zovu deflacija –  u svakom narednom mjesecu cijene su niže nego godinu dana ranije.

Kažu da je  jedan kralj, jednom davno, poslao njemu najvjernije podanike u svijet, da mu pronađu najmudriju rečenicu, a kad se izaslanstvo vratilo iz bijelog svijeta, donijelo je rečenicu – Sve će to proći.

Od decembra 2019.godine, do kraja oktobra ove  godine, cijene proizvoda koje bosanski industrijalci prodaju na svom i stranom tržištu povećane su za 28%.

Industrijska infacija je “prošla”,  ali industrijska inflacija je i ostala i zato trenutnom cijenovnom stanju stvari najviše odgovara poruka – Sve će to ostati?

U sljedećem tekstu ćemo uporediti promjene cijene industrijskih proizvoda i promjene cijena roba i usluga koje kupuju fizička lica i domaćinstva (to je opšteprihvaćena mjera inflacije).