Vrednovanje akcija srpskog, austrijskog i njemačkog telekom operatera – Prvi korak

Ni knjigovodstvena ni tržišna vrijednost akcijskog kapitala ne moraju biti, i vrlo često nisu, potpuno precizan pokazatelj vrijednosti akcionarskog društva.

Knjigovodstvena vrijednost akcijskog kapitala zavisi od računovodstvenih tehnika i pravila (metoda) koja se primjenjuju za vrednovanje imovine i obaveza akcionarskog kapitala.

Računovodstvene metode za vrednovanje aktive i pasive firme su jednim djelom objektivne (pravila), a drugim djelom u diskreciji društva, pošto ono može ponekad da bira između različitih računovodstvenih metoda.

Knjigovodstvena vrijednost kapitala je razlika između vrijednosti imovine i obaveza.

Akcijski kapital čini najveći dio kapitala.

Tržišna vrijednost firme, ili njena tržišna kapitalizacija, predstavlja proizvod cijena akcija i broja akcija.

Cijenu akcija određuju kupci i prodavci akcija na osnovu formiranih očekivanja o budućim prihodima i dobiti društva.

Odnos cijene akcije i knjigovodstvene vrijednosti akcije na  dan 19.12.2023.godine 

Izvor: BLSE, Yahoo, Investing.

Očekivanja su uvijek subjektivna, pa ni na osnovu njih formirana cijena akcija i tržišna vrijednost firme ne može biti objektivna kategorija.

Time se potvrđuje subjektivni, a ne objektivni, karakter cijene akcija i iz nje izvedene tržišne vrijednosti firme.

Kada se stave u odnos cijena akcije i knjigovodstvena vrijednost akcije dobije se jedna mjere, ili jedan pokazatelj, u kojem se potire jedan dio neobjektivnog mjerenja sadržanog u tržišnoj i knjigovodstvenoj vrijednosti akcije.

Ovaj količnik ili racio (price to book ratio – PtB) je jedan od mnogobrojnih pokazatelja određivanja vrijednosti akcija, ili vrednovanja akcija.

Ako je njegova vrijednost jedan onda kupac tih akcija plaća za akcije upravo onoliko kolika je knjigovodstvena vrijednost akcijskog kapitala.

Vrijednost racia iznad jedan može (ali ne mora) sugerisati da je akcija preplaćena, jer se akcija kupuje po cijeni koja je veća od knjigovodstvene.

PtB ispod jedan znači da se akcije prodaju po cijeni koja je ispod knjigovodstvene, što veliki broj investitora uzima kao početni dokaz da je akcija možda jeftina, odnosno cijena akcije vjerovatno podcijenjena.

Zadnji podatak o PtB za Telekoma Austrija (Telekom Austria AG) je 1,12, a za Njemački Telekom (Deutsche Telekom AG) 1,79.

Knjigovodstvena vrijednost jedne akcije u Mtelu a.d. Banjaluka je 1,38 KM, a cijena akcija 1,17 KM (19.12.2023), na osnovu čega se dobija PtB od 0,85 (1,17/1,38).

Prema vrijednosti PtB, akcije Mtela a.d Banjaluka su jeftinije od akcija austrijskog telekoma, a investitori najviše plaćaju za akcije njemačkog telekom.

PtB je jedan od mnogobrojnih načina vrednovanja akcija, i vrlo često predstavlja prvi korak u pokušaju da se uoče podcjenjene akcije (koje bi se mogle kupiti) i precijenjene akcije (koje bi se možda trebale prodati).

U sljedećim objavama ćemo izvršiti vrednovanje akcija telekomunikacionih firmi sa aspekta drugih kriterija i pokazatelja.

PORICANJE ODGOVORNOSTI

Analize finansijskog tržišta i,ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) na Bife.ba, ne predstavljaju na bilo koji način prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su samo lični stavovi autora, a ne investiciono savjetovanje ili privatno bankarstvo.