Povrat na kapital u telekomunikacionoj djelatnosti – Vidljivi pozitivni rezultati

Svrha isplate 50% neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2022.godini,  nakon višegodišnjeg isplaćivanja  100% neto dobiti, bila je da se omogući dalje investiranje  Mtela a.d. Banjaluka, te da se konsoliduje finansijski položaj preduzeća.

Investicije povećavaju prihode, a izmirivanje obaveza (konsolidacija finansijskog položaja) smanjuje  troškove kamata, pa bi nova, još uvijek neformalna, politika isplate dividendi Mtela trebala voditi rastu profitabilnosti.

Sva preduzeća, bila ona ili ne bila  akcionarska društva, na identičan način iskazuju dostignuti stepen profitabilnosti.

Najmarkantniji  pokazatelj profitabilnosti preduzeća je povrat na kapital ili u stručnom žargonu ROE (return on equity).

On se  dobija stavljanjem u  odnos ostvarenog neto profita i knjigovodstvene vrijednosti kapitala.

U 2022.godini ROE Mtela  je bio 12,1% i  akcionari su zarađivali (mjereno u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost kapitala) svaki mjesec 1%.

To nije malo  čak ni i odnosu na 3,5% koliko zarađuju na godinu dana kupci  šestomjesečnih trezorskih zapisa Republike Srpske

Mjesečna zarada na  86. emisiju trezorskih zapisa Srpske od 26.12.2023. godine, ako bi ona pod istim uslovima bila zanovljena na još 6 mjeseci, je 0,3% (3,5%/12).

Prema finansijskim izvještajima zaključno sa 30.9.2023. godinom neto dobit Mtela povećana je za 15%, sa 60,1 milion KM na 69,3 miliona KM.

Ako se tendencija rasta neto dobiti zadrži do kraja godine očekivani  ROE Mtela u  2023.godini će biti 14% (12,1*1,15).

Povrat na kapital, u %

Izvor: BLSE, Yahoo.

Takav poslovni rezultat je nešto manji od povrata na kapital austrijskog  telekoma,  ali i istovremeno i viši  od povrata na kapital njemačkog telekoma.

Vrlo preduzetna politika  investiranja dovela je Mtel na nivo profitabilnosti  vodećih telekom operatera u Evropi.

Prošle  godine ROE BH Telecoma d.d. Sarajevo bio je 5,4% (u 2021.godini 6,4%), a na polugodištu ove godine neto dobit je za 5%  manja u  odnosu na isti period prošle godine.

Mtel je uveliko nadmašio svoga suparnika iz Sarajeva, bolji je od njemačkog telekoma i  sustiže, po povratu na kapital, austrijski  telekom.

Vrlo je vjerovatno da će ove godine  neto dobit Mtela biti  dvostruko veća od dobiti BH  Telecoma Sarajevo,  čak i ako se izuzme prihod od prodaje djela infrastrukture Mtela.

Rast profitabilnosti  pokazuja da je  Mtelova strategija aktivnog investiranja, kroz vertikalnu i horizontalnu integraciju srodnih firmi, donjela vidljive pozitivne rezultate.

PORICANJE ODGOVORNOSTI

Analize finansijskog tržišta i,ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) na Bife.ba, ne predstavljaju na bilo koji način prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su samo lični stavovi autora, a ne investiciono savjetovanje ili privatno bankarstvo.