Građevinska dozvola i ekonomija – Lijepa ekonomska perspektiva

Broju izdatih građevinskih dozvola u BiH se uopšte ne pridaje bilo kakav ekonomski značaj, a to je u svakom ekonomskom sistemu koji drži do sebe jedan od najbitnijih pokazatelja sadašnjeg i budućeg  privrednog ritma.

Trend, broj  i godišnja stopa rasta izdatih građevinskih  dozvola daju dobre šanse ekonomiji BiH u 2024.godini.

Nikad u istoriji bosanskohercegovačke ekonomije nije izdat tako veliki broj građevinskih dozvola kao u oktobru prošle  godine,  ukupno 526 (strelica na grafikonu).

I broj planiranih stanova za izgradnju u decembru 2023. (1.456)  do sada je najveći.

I očigledno rastući  trend izdatih građevinskih dozvola (isprekidana linija na grafikonu) pokazuje da je pad u građevinskoj aktivnosti tokom 2015.godine, tokom pandemije korone i u aprilu 2023.godine bio prolaznog karaktera.

U decembru 2023.  izdato je  ukupno 426 dozvola, od čega se na visokogradnju  odnosi 70%.

U poređenju sa decembrom 2022.godine 12 mjeseci kasnije izdato je 12% više građevinskih dozvola.

Visokogradnja su pretežno zgrade za čiju izgradnju i opremanje su potrebni željezo, cement, šljunak, beton, stolarija, vodinstalacije, elektoinstalacije, crijep, oluci, cigla, blokovi, drvo, sanitarna oprema, pločice, parket, namještaj, prevozna sredstva, građevinske mašine, benzin, motorno ulje, električni uređaji, električna energija, internet i na kraju ljudske ruke koje rade, zarađuju i troše.

Građevina dotiče skoro sve djelatnosti privrednog života i zato je broj građevinskih dozvola znak da će ekonomija rasti, a privredni život razvijati.

Kada bi se pitala samo građevina,  na osnovu broja izdatih građevinskih dozvola  2024. godina u BiH ima lijepu ekonomsku perspektivu.

Investitori u  BiH se prema broju, trendu i rastu izdatih građevinskih dozvola mogu ocijeniti kao ubjeđeni optimisti.

Izdate građevinske  dozvole u Bosni i Hercegovini (visokogradnja i niskogradnja)

(januar 2014 – decembar 2023)

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.