Dinamika potrošačkih i industrijskih cijena – Bitna razlika?

Kao što  je nekad tokom rasta inflacije, inflacija u BiH brže rasla nego u eurozoni,  sada inflacija  u BiH pada brže nego u  eurozoni.

U  decembru, na godišnjem nivou, inflacija je 2,9% u eurozoni, a u BiH 2,2% i bez obzira na neznatni rast u odnosu na novembar ove godine svi očekuju smanjenje kamatnih  stopa centralnih banaka.

Danas je i američka centralna banka (FED) odlučila da zadrži  postojeći nivo kamatne  stope i  da time ignoriše činjenicu da je inflacija u decembru ipak porasla u odnosu na novembar (sa 3,1% na 3,4%).

U sijenci trenda pada inflacije u BiH se odvija i  pad cijena industrijskih proizvoda koji se proizvode u BiH, a koje se mjere na osnovu indeksa cijena proizvođača industrijskih proizvoda.

Cijene industrijskih proizvoda su stvarne transakcijske cijene koje pokazuju prihod industrijskih preduzeća u BiH od prodaje robe na stranom i domaćem tržištu.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine  navodi da je prvenstvena namjena cijena industrijskih proizvoda da služe kao inidikator opšte inflacije,  za statističku obradu podataka, za vođenje monetarne i fiskalne politike i na kraju za donošenje ekonomskih odluka u privatnom sektoru.

Cijene proizvoda bosanskohercegovačke industrije u posljednjih nekoliko mjeseci ubrzano padaju, ali one su dugo vremena rasle brže nego inflacija koja mjeri promjenu cijena roba i usluga koje kupuju potrošači (potrošačke cijene).

U prosjeku u tom periodu  bržeg rasta (septembar 2020 – mart 2023) razlika je bila 4 procenta poena u korist cijena industrijskih proizvoda.

Svakome ko uporedno posmatra ove dvije vrste cijena čine se da bosanski industrijalci mora da su dobro zaradili?

Pojedini ekonomisti bi u ovoj komparaciji cijena vidjeli priliku za ponovnu industrijalizaciju BiH?

Naredni tekst će pokazati da li je bitna razlika u kretanju industrijskih i potrošačkih cijena dovela do reindustrijalizacije ili barem do bitnijeg industrijskog rasta.

Godišnja inflacija i promjena cijena industrijskih proizvoda

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.