SVE OBJAVE

Ako ste zbunjeni sadržajem bloga i ne možete da se snađete onda ste na pravoj stranici.

Ova stranica se ažurira sa svakom  objavom.

Ako objave nemaju link to znači da su to planirane, ali još uvijek nenapisane, objave.

Slijede hronološki poredani linkovi za sve do sada napisane objave, od najstarije do najnovije:

 1. Uvod u postove o zateznoj kamatnoj stopi u Srpskoj (3.9.2018.)
 2. Modeliranje zatezne kamatne stope (4.9.2018.)
 3. O zateznoj kamatnoj stopi u Republici Srpskoj i njenoj visini (5.9.2018.)
 4. Addiko Bank-pozitivni efekti restrukturiranja koje traje (7.9.2018.)
 5. Politička ekonomija bosanskohercegovačkog i srpskog bankarstva na primjeru Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina (9.9.2018.)
 6. Loši krediti u bankarskom sektoru (10.9.2018.)
 7. Stopa kapitalizacije banaka (12.09.2018.)
 8. Kreditna politika banaka  (14.09.2018.)
 9. Stepen ekspanzivnosti kreditne politike (16.09.2018.)
 10. Polijetanje  aerodroma (18.09.2018.)
 11. Šta će biti ako se raspadne EU? (20.09.2018.)
 12. 12 godina poslije (22.09.2018)
 13. Državna intervencija (24.09.2018.)
 14. Evroazija i Balkan (27.09.2018.)
 15. Enigma inflacije (30.09.2018.)
 16. Bitka za  kredite  (3.10.2018.)
 17. Uravnilovka(6.10.2018.)
 18. Spoljni sektor u Bosni i Hercegovini (9.10.2018)
 19. Banke i privreda (12.10.2018.)
 20. Krajnji efekti ruskog odgovora na sankcije (15.10.2018.)
 21. Nobelova nagrada za ekonomiju za 2018. godinu: Šta možemo naučiti od laureata?(18.10.2018)
 22. Mehanizam djelovanja sankcija – primjer Rusije (21.10.2018.)
 23. Zelena grana ruske ekonomije (23.10.2018.)
 24. Sjećanje na Braću Liman (25.10.2018.)
 25. Italija – slijepi putnik u zoni eura (27.10.2018.)
 26. Cijena crnog zlata (30.10.2018.)
 27. Dugoročne projekcije kretanja cijene nafte i zemnog gasa (2.11.2018.)
 28. Kapitalizam sa ljudskim likom (4.11.2018.)
 29. Javni dug i suvereni kreditni rejting SAD (6.11.2018.)
 30. TED spred(8.11.2018.)
 31. (Ne)uspješnost stambenih kredita Investiciono-Razvojne banke(10.11.2018.)
 32. Valutni  odbor u  Bosni i Hercegovini (12.11.2018.)
 33. Stabilnost domaće valute (14.11.2018.)
 34. Najvažniji centri globalne trgovine zlatom(16.11.2018.)
 35. Kamatna stopa na javni dug (18.11.2018.)
 36. Uticaj italijanske  krize na bh izvozni sektor (20.11.2018.)
 37. Bonum omen (22.11.2018.)
 38. Kako povećati dostupnost stanova mladim ljudima? (24.11.2018.)
 39. Ex nihilo (26.11.2018.)
 40. Fiat (28.11.2018.)
 41. Šta su i kako funcionišu kriptovalute (30.11.2018.)
 42. Kamatna stopa na  štednju (1.12.2018.)
 43. O različitim oblicima štednje (2.12.2018.)
 44. Koji oblik štednje odabrati I? (2.12.2018.)
 45. Koji oblik štednje odabrati II? (3.12.2018.)
 46. Vrednovanje akcija Telekoma Republike Srpske – price to book value (6.12.2018.)
 47. Nemoguć ali poučan scenario – vrednovanje akcija Telekoma Srpske a.d. Banja Luka(7.12.2018.)
 48. O bosanskohercegovačkom bruto domaćem proizviodu (10.12.2018.)
 49. BDP analiza: I veličina je  važna … (prvi dio), 10.12.2018.
 50. BDP analiza: I veličina je  važna … (drugi dio), 13.12.2018.
 51. BDP analiza: I veličina je  važna … (treći dio), 16.12.2018.
 52. BDP analiza: I veličina je  važna … (četvrti dio), 19.12.2018.
 53. Zamka za medvjeda (prvi  dio), 22.12.2018.
 54. Zamka za medvjeda (drugi dio), 25.12.2018.
 55. Bura u čaši vode (28.12.2018.)
 56. Kredit emisione banke (1.1.2019.)
 57. Prvi razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Emisiona dobit”(1.1.2019.)
 58. Drugi razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Selektivna kreditna politika”(4.1.2019.)
 59. Treći razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Referentna kamatna stopa”(7.1.2019.)
 60. Četvrti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Efekat istiskivanja”(10.1.2019.)
 61. Peti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kamatna stopa na javni dug, I dio”(13.1.2019.)
 62. Peti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kamatna stopa na javni dug, II dio”(16.1.2019.)
 63. Šesti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kreditni rast i kreditni slom, I dio”(19.1.2019.)
 64. Šesti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kreditni rast i kreditni slom, II dio”(22.1.2019.)
 65. Sedmi razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kompletiranje zaštitne mreže”(25.1.2019.)
 66. Dijamanti su vječni, besmisleni slogan koji je postao marketinški potez XX stoljeća(28.1.2019.)
 67. Da li „suzbijati“ rast nenamjenskih gotovinskih kredita građanima, prvi  dio? (31.1.2019.)
 68. Da li „suzbijati“ rast nenamjenskih gotovinskih kredita građanima,  drugi  dio? (3.2.2019.)
 69. Uključenost Jermenije u svijetsku trgovinu(6.2.2019.)
 70. Kraj kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke (9.2.2019.)
 71. Jedna mala razlika između ECB i FED-a (12.2.2019.)
 72. Izlazna strategija ili “lako unutra, a teško napolje”(15.2.2019.)
 73. Četiri godine samoće (18.2.2019.)
 74. Ekonomska politika tipa “ostajte ovdje” (21.2.2019.)
 75. Jedanaesta recesija i jedanaesta petoljetka (24.2.2019.)
 76. O mačkama, miševima i riži (27.2.2019.)
 77. En pi el, ili “brigo moja pređi na drugoga”(2.3.2019.)
 78. Jedan veličina odgovara svima?(5.3.2019.)
 79. Recesija ante portas? (8.3.2019.)
 80. Kome je “kriva” kriva prinosa? (11.3.2019.)
 81. Vidovdanska “predrasuda rodne grude” (14.3.2019.)
 82. (Ne)zakonit Žuti prsluk (17.3.2019.)
 83. Javnost rada  javnog sektora (20.3.2019.)
 84. Nevaljala djeca zone evra i pacta sunt servanda (23.3.2019.)
 85. Neiskorišten finansijski resurs (26.3.2019)
 86. Crno-bijeli svijet (29.3.2019.)
 87. Kreditni semafor (22.11.2019.)
 88. Upozorenje sa bauštele (25.11.2019.)
 89. Sloboda izbora (28.11.2019.)
 90. Tranzicija&Prelaz (1.12.2019.)
 91. Kosa na glavi (4.12.2019.)
 92. Preko mjere (7.12.2019.)
 93. Kečap (10.12.2019.)
 94. Fifty-fifty (13.12.2019.)
 95. Austrija zemlja teška (16.12.2019.)
 96. Reks (19.12.2019.)
 97. Unutar trougla (22.12.2019.)
 98. Nož i pogača (25.12.2019.)
 99. Sjećaš li se Švajcarske (28.12.2019.)
 100. Bosanska devizna nirvana (31.12.2019.)
 101. Srpsko-hrvatsko-poljski (3.1.2020.)
 102. Neotkriveni koridor (6.1.2020.)
 103. Bez kiseonika (9.1.2020.)
 104. Đavo (12.1.2020.)
 105. Ispod nule (15.1.2020.)
 106. Okreni, obrni i stani (18.1.2020.)
 107. Stara škola (21.1.2020.)
 108. Ekonomija i demografija (24.1.2020.)
 109. Negativna kamatna stopa (27.1.2020.)
 110. Kucnuo je čas (30.1.2020)
 111. Do izvora dva putića (2.2.2020.)
 112. Lijeva noga i desna ruka (5.2.2020.)
 113. Zatezna enigma (8.2.2020.)
 114. Državo moja i na tebe je došao red (11.2.2020.)
 115. Čik pogodi (14.2.2020.)
 116. Inženjer, al’ ne iz Mauricijusa – klapa prva (17.2.2020.)
 117. Inženjer, al’ ne iz Mauricijusa – klapa druga (20.2.2020.)
 118. Suze radosnice (23.2.2020.)
 119. Šta kada nestane nafte? Pa,… litijum (26.2.2020.)
 120. Trgovina spoljna (29.2.2020.)
 121. Šta kada nestane nafte? Pa,… litijum, drugi dio (3.3.2020.)
 122. Obdanište (6.3.2020.)
 123. Lijepa epoha(9.3.2020.)
 124. Najvisočiji(13.3.2020.)
 125. Covid19 i njegov uticaj na ekonomsku realnost; Šta smo naučili? (15.3.2020.)
 126. Ko se boji vuka još? (18.3.2020.)
 127. Na muci se poznaju junaci (21.3.2020.)
 128. Bradikardija kreditna (24.3.2020.)
 129. Que pasa???(26.3.2020.)
 130. Slobodne devizne rezerve kao odgovor ekonomske politike BiH na pandemiju (29.3.2020.)
 131. Malo o ECL, PD i tranzicionim matricama(1.4.2020.)
 132. Prvi april 2020.g. (5.4.2020.)
 133. Lagano korača Tošo (8.4.2020.)
 134. Deset dana poslije (11.4.2020.)
 135. Hrvatska narodna banka u raljama korone (14.4.2020.)
 136. Vrati se doma (17.4.2020.)
 137. April 6.(20.4.2020.)
 138. Jare, ali ne i pare (23.4.2020.)
 139. Na korak do obale(27.4.2020.)
 140. Biti ili ne biti – pitanje je sad I dio (30.4.2020.)
 141. Biti ili ne biti – pitanje je sad II dio (3.5.2020.)
 142. Kafa kao berzanska roba (6.5.2020.)
 143. Posipanje pepelom(9.5.2020.)
 144. Dolazi zima, duga i teška (12.5.2020.)
 145. Latinoamerički moratorijum (15.5.2020.)
 146. Danak u kamati (18.5.2020.)
 147. Vidovdan na kredit (21.5.2020.)
 148. Jedni ulaze, drugi izlaze (24.5.2020.)
 149. Na zapadu ništa novo (27.5.2020.)
 150. Put kojim se rjeđe ide (30.5.2020.)
 151. Biće bolje,Fič reče (2.6.2020.)
 152. Cijena slobode (5.6.2020.)
 153. 99,9999999999% (8.6.2020.)
 154. U potrazi za izgubljenim monetarnim suverenitetom (11.6.2020.)
 155. Domaća, a strana (14.6.2020.)
 156. Kako je malo postalo veliko (17.6.2020.)
 157. Povratak srpske monetarne politike sa Sjevernog pola (20.6.2020.)
 158. Bela ćao(23.6.2020.)
 159. Srpski kvazi novac u neobranom grožđu (26.6.2020.)
 160. Rijeka koja se ulila u jezeru (29.6.2020.)
 161. Siva ekonomija na globalnom nivou (2.7.2020.)
 162. Proizvođači kafe (5.7.2020.)
 163. Dobri i loši momci (8.7.2020.)
 164. Sva jaja u jednoj košari (11.7.2020.)
 165. Za unutrašnju upotrebu (14.7.2020.)
 166. A sad adio … (17.7.2020.)
 167. Čudo neviđeno (20.7.2020.)
 168. Cjeloživotno učenje (23.7.2020.)
 169. Besparica (26.7.2020.)
 170. Za svaki slučaj (29.7.2020.)
 171. COVID-19 Povratak nezvanog gosta (1.8.2020.)
 172. Kontrola kretanja (4.8.2020.)
 173. Svjetsko tržište  akcija I (7.8.2020.)
 174. Svjetsko tržište akcija II (10.8.2020.)
 175. Javna i privatna stvar (13.8.2020.)
 176. 1974. (16.8.2020.)
 177. Miran san (19.8.2020.)
 178. De fakto i de jure (22.8.2020.)
 179. Prvi talas Covida-19 iz monetarnog ugla (25.8.2020.)
 180. Devizna (ne)ravnoteža (28.8.2020.)
 181. Ko od šale (1.9.2020.)
 182. Q regulacija (4.9.2020.)
 183. U trendu (7.9.2020.)
 184. Vacatio legis(10.9.2020.)
 185. Kada nastupi oseka (13.9.2020.)
 186. Indeks straha (16.9.2020.)
 187. Farenhajt 2014 (19.9.2020.)
 188. Emocionalna inteligencija (22.9.2020.)
 189. U ime naroda (25.9.2020.)
 190. Kako upokojiti vampira (28.9.2020.)
 191. Ursula o minimalcu (30.9.2020.)
 192. Povratak u prošlost (4.10.2020.)
 193. Posrtanje finansijskog diva (7.10.2020.)
 194. Bosanskohercegovačka lista (10.10.2020.)
 195. Poncijeva piramidalna šema (13.10.2020.)
 196. Jedna zemlja dva sistema (16.10.2020.)
 197. COVID-19 Švedski model (19.10.2020.)
 198. Godine koje su pojeli skakavci (22.10.2020.)
 199. Na mala vrata (25.10.2020.)
 200. Kako je varao Berni Madof (28.10.2020.)
 201. Neutron Jack (1.11.2020.)
 202. Nepodnošljiva lakoća normiranja (4.11.2020.)
 203. My way (7.11.2020.)
 204. Maleno je lijepo (10.11.2020.)
 205. Kako prebroditi krizu – učimo od najboljih (13.11.2020.)
 206. Za 180 stepeni (16.11.2020.g.)
 207. U zdravim bolnicama zdravo tijelo (19.11.2020.)
 208. Kako prebroditi krizu- učimo od najboljih II (22.11.2020.)
 209. Carstvo nebesko i carstvo zemaljsko (25.11.2020.)