Bradikardija kreditna

Kredit je srce svake ekonomije, a kada oboli srce, bolestan je organizam. Svako srce pumpa krv koja hrani sve organe i ćelije, pa i one koja su od srca najudaljenija. U medicinskoj struci i nauci, bradikardija označava usporen srčani ritam i simptom je za mnoga obolenja.

Čitaj dalje