Privredni razvoj u Srbiji – Beogradizacija?

Srpska statistika vrlo profesionalno i predano sakuplja  i publikuje podatke o stepenu razvijenosti lokalnih samouprava.

Čitaj dalje

Način funkcionisanja valutnog odbora u Bugarskoj i Hong-Kongu – Posljednje utočište

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) funkcioniše po modelu valutnog ili novčanog odbora.

Čitaj dalje

Visina poreza na dobit – Mogućnost izbora

Prije nekoliko mjeseci ministar finansija u Vladi Republike Srpske je, u zakonodavnom domu, izjavio da je Republika Srpska po visini poreza na dobit najkonkurentnija u region i niko od parlamentaraca nije započeo raspravu na temu toga iskaza.

Čitaj dalje

Fiskalna politika u Bosni i Hercegovini – Buđenje iz zimskog sna?

Prema izvršenim izmjenama u poreskom zakonodavstu Republike Srpske i najavljenim izmjenama u poreskom zakonodavstvu oba entiteta,  fiskalna politika u Bosni i  Hercegovini kao da prolozi kroz period  buđenja iz zimskog sna?

Čitaj dalje

Kvar u američkoj ekonomiji – September 11

Opšte je mišljenje da su  Federalne  rezerve  počele sa monetarnom ekspanzijom/štampanjem novca u martu 2020.godine, nakon izbijanja pandemije, a da je do tada sve bilo  u redu sa američkom ekonomijom.

Čitaj dalje

Senzori u poljoprivredi

Upotreba senzora u poljoprivredi će se za narednih pet godina udvostručiti.

Čitaj dalje

Prognoza rasta realnog BDP-a BiH u 2021. – MMF rekao svega 2,8%?

MMF je oktobru ove godine prezentovao prognozu rasta svjetske i svih nacionalnih ekonomija.

Čitaj dalje

Ekonomski rast u 2021.godini – Efekat niske baze

Stope ekonomskog rast/rasta realnog BDP-a koje se ostvaruju u BiH u 2021.god. s obzirom da dolaze nakon godine koja je bila obilježena zatvaranjem ekonomije/pandemijom zahtjevaju određena pojašnjenja.

Čitaj dalje

Porez na dobit korporacija u Americi i Kini – Zamjena teza?

Visinu poreza na dobit preduzeća ili korporativni porez određuje zakonodavni organ u državi u zavisnosti od potrebnih javnih prihoda koje treba generisati ovaj porez, vladajuće ekonomske doktrine, ali i  u zavisnosti od trendova koji vladaju  u svijetu.

Čitaj dalje

Jedan način izlaska iz ekonomske krize – Tantrum, ili izliv besa

Sve centralne banke u svetu zasipaju još uvek svoje tržišta obiljem novca, ali svemu uvek nekada mora doći kraj.

Čitaj dalje

Neizvjesnost i krediti – Uši zeca i noge srne

Da li su banke pooštrile kriterijume za davanje kredita ili se možda smanjuje tražnja za kreditima je neizvjesno, ali ono što je izvjesno  da već dva mjeseca uzastopno krediti banaka u BiH skoro i da ne rastu.

Čitaj dalje

Dodjeljivanje specijalnih prava vučenja – Vašingtonski dar sa neba

Na Ilindan ove godine  MMF je odlučio da izvrši vanredno dodjeljivanje (alokaciju) specijalnih prava vučenja/SDR,  po obimu najveće u istoriji MMF-a (650 milijardi dolara).

Čitaj dalje

Inflacija u SAD – Iluzija šire slike

Rast potrošačkih  cijena je  u svim zemljama  prihvaćen kao mjera opšteg nivoa cijena tj. inflacije.

Čitaj dalje

Merkosur: sporazum između slona, miša i dva mrava (1)

„Merkosur“ (na španskom) ili “Mercosul” (na portuglaskom), može se prevesti kao „Zajedničko tržište juga“ je nastala prije tri decenije i tada se smatrala uspješnom ekonomskom zajednicom.

Čitaj dalje

Platni promet u bankama Srpske – U slobodnom padu

Republika Srpska ima Jedinstven sistem za multilateralne kompenzacije i cesije.

Čitaj dalje

Krediti u 2021. – Humanizam i renesansa

Rast kredita u bankama je jedan  od najboljih  pokazatelja  ekonomske dinamike i očekivanja o  ekonomskim  aktivnostima.

Čitaj dalje

Cijena nafte – Crveno slovo

Cijena barela nafte već mjesecima raste, pa se ogromnog pada cijene ovoga energenta sa početka prošle godine malo ko sjeća iako se radilo o krajnje rjetkom događaju.

Čitaj dalje

Javni dug Njemačke – Disciplina kičme

Kamatna stopa na desetogodišnje njemačke obveznice je referentna kamatna stopa na tržištu javnog duga zone evra i čim se ona pomjera, pomjeraju  se i kamatne stope  ostalih zemalja zone evra, makar se ne mjenjale referentne kamatne stope Evropske centralne banke.

Čitaj dalje

Vjerovatnoća bankrota Bosne i Hercegovine – Zlatna medalja

Tokom proljeća 2014. god. BiH je kao i mnoge druge zemlje bila izložena elementarnim nepogodama u obliku poplava.

Čitaj dalje

Inflacija u SAD – 2023: Odiseja u Bosni?

Rast cijena energenata, podstaknut globalnim ekonomskim oporavkom i štampanjem dolara od strane centralne banke Sjedinjenih Američkih Država (FED/Federalne rezerve)  i štampanjem valuta ostalih velikih i značajnih centralnih banaka, su doveli inflaciju u SAD na nivo koji nije viđen u zadnjih 13 godina.

Čitaj dalje

Privredni sistem Crne Gore – Na jednu kartu

Uzrok krize crnogorskog javnog duga je pored monetarne kapitulacije i jedna karakteristika njenog privrednog sistema, koja je stvarana uporedo sa potpunom eurizacijom ekonomije  i izborom evra za zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji.

Čitaj dalje

Kreditni rast u BiH – Anemična krvna slika

Sve zemlje na svijetu su tokom pandemije pokušavale, na razne načine, da održe pozitivne stope kreditnog rasta i da finansiraju preduzeća i građane novim kreditima, na višem nivou.

Čitaj dalje

Investiciona politika Penzionog rezervnog fonda Republike Srpske tokom pandemije – Srpski kontraši

Ako bi se o na finansijskom  tržištu moglo govoriti  o pravilima onda je jedno  od njih da različiti  investitori  prilikom kupovine hartija od vrijednosti koriste potpuno različite investicione strategije.

Čitaj dalje

Pad cijene bitkoina – Nekoliko sati koji su trajali kao vječnost

Juče, 19.maja,  između  12.00 h i 14.00 h,  cijena jednog bitkoina je pala na oko 30.000 američkih dolara, a prije samo desetak dana bila  je oko 60.000 američkih dolara.

Čitaj dalje

Penzioni rezervni fond Republike Srpske – Fokus na siguran i stabilan prinos (1)

Na kraju 2020. godine neto imovina Penzijskog rezervnog fonda je povećana za 2,97% u odnosu na isti period 2019. godine.

Čitaj dalje

Kamatni troškovi javnog duga – Tako blizu, a tako daleko

Tokom posljednjeg talasa korone, a i prije njega, prognozirano je da će  mnoge zemlje imati probleme sa redovnim izmirivanjem obaveza po javnom dugu.

Čitaj dalje

Biopesticidi – jedan od najbrže rastućih sektora poljoprivrede

Tržište biopesticida, sa godišnjim porastom od 14,7% , jedna je od najbrže rastućih grana poljoprivrede.

Čitaj dalje

Ekonomske posljedice pandemije – “Sve” je stalo, samo dugovi i djeca rastu

Ekonomska kriza kroz koju prolazi svjetska i ogromna većina nacionalnih ekonomija je  jedinstvena ne samo u istoriji ekonomije već i  u istoriji ljudskog društva.

Čitaj dalje

Inflacija i novac u zoni evra – Pasta za zube

Stav ekonomske  struke je  da između inflacije tj. rasta cijena i količine novca u opticaju postoji pozitivna međuzavisnost/korelacija.

Čitaj dalje

Neto međunarodna investiciona pozicija – Spoljni saradnici

Globalizacija je u posljednjih nekoliko godina posustala, sve više se ukazuje na suprotan proces (deglobalizacija), ali novac i dalje prelazi preko granice i tako će biti dok je  svijeta i vijeka.

Čitaj dalje

Srpska monetarna politika – Pet faza

Odnos monetarne politike prema domaćem budžetu i domaćim preduzećima se u Srbiji, kao i u ogromnoj  većini zemalja, u zadnjih 25 godina formirao pod uticajem ideologije, struke  i na kraju epidemije, a naravno i između ovih krajnosti – kroz njihovu kombinaciju.

Čitaj dalje

Visina stope obavezne rezerve u BiH – Kao i sav ostali svijet

Kada štediša, ili neki vlasnik novca, stavi novac u banku, banka često ima obavezu da jedan dio toga novca ne troši i da ga ne koristi za davanje kredita.

Čitaj dalje

Bitkoin kao novac – Revolucija koja traje?

Koncept kriptovaluta, čija je zvijezda bitkoin (eng. bitcoin), je nerazumljiv ne samo za neekonomiste, već i za čak dio ekonomske struke.

Glavno ekonomsko pitanje je šta je to što bitkoin (ne)čini, novcem, tj.sredstvom razmjene, u pravom smislu te riječi?

Čitaj dalje

Krah tržišta akcija – Berza hajdučke krvi

Na vijest o širenju pandemije, čak i prije uvođenja svih restriktivnih mjera i zatvaranja granica, najbrže i najviše su pored robnih reagovala svjetska tržišta akcija.

Čitaj dalje

Realni BDP u trećem kvartalu – Na začelju

Prije par dana  Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS) je objavila podatke  o bruto domaćem  proizvodu za treći kvartal 2020.g.

Čitaj dalje

Gašenje požara

Grupa bosanskih  ekonomista je povodom planiranog/željenog zaduženja BiH kod MMF-a (oko 1,5 milijardi KM) uputila javno pismo MMF-u u kojem izražava zabrinutost zbog nastavka rasta javnog duga i u kojem poziva da se javno saopšti u koje konkretne projekte će se investirati posuđeni novac.

Čitaj dalje

Prognoza budžetskog salda i ekonomski suverenitet

Budžetski saldo/stanje, ili budžetski bilans na nivou BiH planira i prognozira Fiskalno vijeće BiH i, a  za svaku zemlju, pa i za BiH, prognozu pravi i MMF jer on posuđuje novac državama i bitno mu je da li će dužnici posuđeni novac moći vratiti.

Čitaj dalje

Bosanskohercegovačka lista

Ekonomska kriza sa kojom se zona evra i Evropska unija suočavaju je najveća kriza u njihovoj istoriji.

Čitaj dalje

Biće bolje,Fič reče

Fič Rejtings[1]između ostalog objavljuje i publikaciju Globalne ekonomske perspektive ( Global Economic Outlook, u daljem tekstu GEO).

Čitaj dalje

Na zapadu ništa novo

Na početku svjetske ekonomsko-finansijske krize (SEFK) 2008-2009.g. stranci, pretežno strane banke, su započeli povlačenje kapitala (stručni naziv je strana pasiva) iz naših banaka i do početka 2014. g. prepolovile kredite i depozite date bh bankama.

Da li  međunarodni tokovi  kapitala i u tekućoj krizi imaju  isti smijer ili se dinamika i intenzitet kretanja ino kapitala ipak promijenila? 

Čitaj dalje

Dolazi zima, duga i teška

Međunarodni kapital se u potrazi za prinosima kreće po principu plime (rast) i oseke (opadanje), a najmarkantnije prekretnice u njegovom kretanju su najčešće neki neočekivani događaji, koji ne moraju nužno biti vezani za recesiju ili ekonomsku krizu.

Čitaj dalje

Jare, ali ne i pare

Srpska je 14.aprila ove godine emitovala petogodišnje obveznice.  Prodala je ispod 50% obveznica koje je nudila, a kamatna stopa je porasla na 3% (sa 2%).

Dio tržišta i javnosti smatra da banke ne žele više da kreditiraju Srpsku!?

Da li je Srpska mogla dobiti više od 50% kredita koji je tražila i da li je kamatna  stopa od 3% visoka, niska ili možda potaman?

Čitaj dalje