Domaća valuta u Crnoj Gori – Dajmo svetinje

U životu svakog društva postoje vremena kad je pažnja svih njegovih članova usmjerena na samo jednu društvenu pojavu, koja se u zadatom vremenu i prostoru doživljava kao sudbonosno pitanje za dalji razvoj, pa i opstanak, toga društva.

Čitaj dalje

Dužnička kriza u Crnoj Gori – Vezanih ruku

Opštepoznato je da je Crna Gora u vrlo teškoj dužničkoj krizi, a ja ću u ovome tekstu dati svoje mišljenje o nekim njenim monetarnim, kreditnim i valutnim uzrocima, kao i o posljedicama. Čitaj dalje

Kamatni troškovi javnog duga – Tako blizu, a tako daleko

Tokom posljednjeg talasa korone, a i prije njega, prognozirano je da će  mnoge zemlje imati probleme sa redovnim izmirivanjem obaveza po javnom dugu.

Čitaj dalje