Cijena akcija kao funkcija očekivanja – U domenu naučne fantastike

Na finansijskim tržištima se trguje očekivanjima o  budućim prihodima,  troškovima,  zaradama i investicijama akcionarskih  društava.

Čitaj dalje

Kako Mtel a.d. Banjaluka povećava likvidnost srpskih ekonomija –  Razduživanje na nekoliko frontova   

Lice, fizičko ili  pravno, može novac čiji je vlasnik potrošiti, iskoristiti za izmirivanje obaveza, štediti ili investirati.

Čitaj dalje

Struktura obrtnih sredstava Mtela a.d.Banjaluka – Sa pogledom usmjerenim prema nebu

Vanredni događaji izazivaju velike promjene u strukturi imovine ili obaveza firme ili u cijelom bilansu stanja i bilansu uspjeha.

Čitaj dalje

Likvidnost firme  – Kompromis

Svaka firma mora praviti kompromise između dvije osnovne grupe pokazatelja poslovanja – likvidnosti i profitabilnosti.

Čitaj dalje

Proizvodnja električne energije u BiH – Na pragu

Bez električne energije, u mraku, bez električnih aparata, rađalo se, živjelo i  umiralo milienijumima i vijekovima, a unazad samo  oko 150 godina civilizacija bez električne energije je postala nezamisliva.

Čitaj dalje

Javni dug Federacije BiH – Nesvakidašnji događaj

Dugo vremena  Federacija BiH je imala  superiorne performanse u upravljanju javnim dugom u poređenju sa Republikom Srpskom, ali takav odnos se mijenja i u nekim, negativnim, aspektima javnih finansija Federacija kao da sustiže Srpsku?

Čitaj dalje

Dvije pozitivne informacije o poslovanju Mtela a.d. Banjaluka – Za 300%

Precizne i pravovremene informacije smanjuju neizvjesnost koja je karakteristika svakog tržišta akcija i baš takve, i to dvije, informacije su u roku od  tri radna dana razgalila srca svih koji prate poslovanje Mtela a.d. Banjaluka, a pogotovo njegovih akcionara i potencijalnih investitora.

Čitaj dalje

Dobre i loše strane građevinskog buma u Banjaluci – Skoro 23.000 m2

Možda je paradoksalno, ali je potpuno tačno, da strateške odluke na nivou jedne ekonomije vrlo retko donose ekonomisti, a što se  ne bi moglo  očekivati na osnovu istog korena imenica ekonomija i  ekonomista.

Čitaj dalje

Dugoročno zaduženje Republike Srpske u 2024.godini – Istovremeno i dobar i loš

Republika Srpska je u budžetu za 2024. planirala potpuno drugačiji način dugoročnog zaduživanja u poređenju sa  2023.godinom.

Čitaj dalje

Naknada na obaveznu rezervu – Plaćeni da se brinu?

Nekada davno je neko nekako smislio jedan vrlo dobar, i možda vrlo prikladan, aforizam za jednu veliku grupu, ne bilo kakvih ljudi, koji rade u centralnim bankama?

Čitaj dalje