Krediti i depoziti stanovnika Bosne i Hercegovine – Odumiranje klasne svijesti

U Bosni, a i u ostalim zemljama druge Jugoslavije,  skoro niko više ne pominje podjelu društva na klase,  osim možda poneki zadrti profesor nauke o društvu (sociolog), ali i  on to čini u strahu da izgovara implicitno zabranjene stvari i  pojmove.

Čitaj dalje

Sberbank d.d. Zagreb – Lijek za rusku banku

Drama sa ruskim bankama iz sber grupacije se krajem februara i početkom marta odigravala istovremeno u nekoliko država među kojima je bila i država Hrvatska.

Čitaj dalje

Nastavak sage o Sber banci – Niko nas o tome obavijestio nije

Redova ispred Sber banaka na koje su štediše i ostali deponenti “navalili” zbog  sankcija uvedenih Rusiji u vezi sa ratom u Ukrajini više nema što bi trebao biti znak da je bankarska panika prošla i da su se  banke u BiH vratile uobičajenom načinu funkcionisanja?

Čitaj dalje

Kapital banaka – Zaštita povjerilaca

Banke  se razlikuju  od firmi iz ostalih, nefinansijskih, branši po tome što se u ogromnoj mjeri finansiraju tuđim izvorima finansiranja, a sopstveni izvori  finansiranja (kapital) čine daleko manji izvora finansiranja poslovne aktivnosti.

Čitaj dalje

Krediti privatnim firmama u BiH – Ni za milimetar

Ova godina je dobro započela za kreditne odnose između banaka i privatnih firmi u BiH i činilo se da će tako i nastaviti, ali najnoviji podaci pokazuju tmurnu kreditnu aktivnost.

Čitaj dalje

Krediti u 2021. – Humanizam i renesansa

Rast kredita u bankama je jedan  od najboljih  pokazatelja  ekonomske dinamike i očekivanja o  ekonomskim  aktivnostima.

Čitaj dalje

Nepodnošljiva lakoća normiranja

Pravno normirati sve društvene pojave i procese je u praksi nemoguće, pa se zato pristupa normiranju ili propisivanju samo onih stvari za koje se ocijeni da su za neki društveni ili ekonomski  sistem od naročitog značaja.

Čitaj dalje

Vacatio legis

Nakon okončanja rata (1995.g.) Bosna i Hercegovina je birala između dva osnovna puta razvoja ekonomskog sistema.

Prvi put  je bio mukotrpni put ekonomskog razvoj kroz obnovu i razvoj domaće proizvodnju, a drugi put “razvoj” kroz “lagodnu” ličnu potrošnju pretežno uvezene robe.

Izabran je drugi put.

Čitaj dalje

Vrati se doma

Bankarski poslovi su jedni od najstrožije regulisanih poslova u svakom ekonomskom sistemu. U BiH  dozvolu/licencu za rad bankama izdaju entitetske agencije za bankarstvo,  a njihova resorna ministarstva su ministarstva finansija (Srpske i Federacije).

Izdavanje dozvole za rad je samo prvi korak u   propisivanju džungle uslova i propisa pod kojim  banke mogu i smiju obavljati kreditno-depozitne poslove.

Čitaj dalje

Lagano korača Tošo

Za prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine velika je nepoznanica koji i kakvi procesi se trenutno dešavaju u domaćim bankama.

Za razliku od  nas prosječni Amerikanac ima tu informaciju  na vrhu prsta (preko mreže) i može je vrlo lako razumiti – svariti. 

Radi se o tzv. Tedovom rasponu, ili u slobodnom prevodu Tošinom koraku (ili skraćeno Toši)

On je razlika između dvije brojke; kamatne  stope po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac sa jedne strane i kamatne stope na američki kratkoročni dug.

Što je Tošin  korak veći  stanje u američkim bankama  je u prosjeku gore i u poslovanju sa njima treba biti oprezan, jer one mogu destabilizovati kućni budžet, ali i američki kao i svjetski ekonomski sistem što se i desilo 2008.g  i 2009.g.  

Kakvo je trenutno stanje u američkim banaka, mjereno Tošinim korakom i može li se to stanje povezati sa bosanskohercegovačkim bankama i ekonomijom?

Čitaj dalje

Bradikardija kreditna

Kredit je srce svake ekonomije, a kada oboli srce, bolestan je organizam. Svako srce pumpa krv koja hrani sve organe i ćelije, pa i one koja su od srca najudaljenija. U medicinskoj struci i nauci, bradikardija označava usporen srčani ritam i simptom je za mnoga obolenja.

Čitaj dalje

Bosanska devizna nirvana

U 2016. godini Narodna skupština Republike Srpske  je raspravljala o kreditima sa deviznom klauzulom u švajcarskim francima (CHF). Franak je prethodno (2015.) naglo ojačao/apresirao što je korisnicima ovih vrsta kredita značajno uvećalo obaveze, prvo po glavnici kredita, a potom i po kamati.

Čitaj dalje

En pi el, ili “brigo moja pređi na drugoga”

Samo kritikovati, a ne predlagati, je  loše. Kritikovati i predlagati je  u  principu dobro,  ali samo ako su kritika i prijedlozi argumentovani.  Spoj kritike i prijedloga može uticati na dio javnog mnjenja, ali u nedostatku stručne argumentacije njih dvoje mogu tok društvene svijesti pogrešno usmjeriti. Čitaj dalje

Bura u čaši vode

Davno je rečeno, a i dokazano, da je jedino u novinarstvu loša vijest dobra vijest, jer loša vijest prodaje novine. Zašto prosiječnog čovijeka više privlači loša nego dobra vijest, to bi trebali znati  psiholozi. Čitaj dalje

Politička ekonomija bh i srpskog bankarstva na primjeru Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina

Objavljeno u  časopisu Banke u BiH, Sarajevo
Jović, Dragan. 2017. „Politička ekonomija bosanskohercegovačkog i srpskog bankarstva na primjeru Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina”. Banke u BiH br. 191 God. XIX br. 11-12: 22-26.

Sažetak

Bankrot Bobar banke a.d. Bijeljina i istražne radnje te političko-medijska kampanja u vezi kredita koji je Pavlović banka International a.d. Bijeljina (Banka) dala sadašnjem predsjedniku Republike, kao i bitka dva suprostavljena politička bloka u Republici Srpskoj, značajno su narušili poslovni imidž Banke. Dio srpske političke scene (partije u Republici Srpskoj koje djeluju kroz Savez za promjene) je u ovome predmetu izgubio elementarnu ljudsku i ekonomsku logiku i ponio se vrlo neracionalno i društveno neodgovorno. Čitaj dalje

Addiko Bank – pozitivni efekti restrukturiranja koje traje

Objavljeno u časopisu Banke u  BiH, Sarajevo

Jović, Dragan. 2018. „ Addiko bank – pozitivni efekti restrukturiranja koje traje”. Banke u BiH br. 195 God. XIX br. 04/2018: 38-42.

Sažetak

Addiko Bank od 2013. g. prolazi kroz proces finansijskog restrukturiranja, a proces operativnog restrukturiranja je započet 2016. g. Dosadašnji efekti restrukturiranja (kraj 2017.g.) su izuzetno pozitivni, a u budućnosti se očekuje još bolji poslovni rezultati, ukoliko izostanu negativni makroekonomski šokovi. Čitaj dalje