Multipolarna svetska ekonomija – Ako nemate čelik, nemate državu

Od kraja II svetskog rata, svet je prošao kroz defakto tri svetska poretka, koja su oivičena promenama  u ekonomskom poretku i ekonomskoj moći; prvi je nastao neposredno posle II svetskog rata,  drugi počinje od pada Berlinskog zida, a treći traje zadnje dve  decenije.

Čitaj dalje

Kineska ekonomija – Nastavak čuda

U  većini zemalja statistički zavodi mogu relativno brzo dati informaciju o  smeru i veličini ekonomske aktivnosti.

Čitaj dalje

Proizvodnja električne energije u BiH – Na pragu

Bez električne energije, u mraku, bez električnih aparata, rađalo se, živjelo i  umiralo milienijumima i vijekovima, a unazad samo  oko 150 godina civilizacija bez električne energije je postala nezamisliva.

Čitaj dalje

Kvazi industrijska revolucija u Evropskoj uniji – Replika Maršalovog plana

Ekonomski i društveni problemi sa kojima se Evropa suočava su očigledni ali u jednom raznolikom skupu od 28 zemalja neke članice ih tretiraju kao šansu za rast i razvoj.

Čitaj dalje

Javni dug Federacije BiH – Nesvakidašnji događaj

Dugo vremena  Federacija BiH je imala  superiorne performanse u upravljanju javnim dugom u poređenju sa Republikom Srpskom, ali takav odnos se mijenja i u nekim, negativnim, aspektima javnih finansija Federacija kao da sustiže Srpsku?

Čitaj dalje

Povrat na aktivu srpskog, njemačkog i austrijskog telekoma – Neka Sunce bude cilj

Povrat ili  prinos na aktivu (return  on asset,  ROA) na vrlo jednostavan način  mjeri kvalitet aktive jedne firme.

Čitaj dalje

Dobre i loše strane građevinskog buma u Banjaluci – Skoro 23.000 m2

Možda je paradoksalno, ali je potpuno tačno, da strateške odluke na nivou jedne ekonomije vrlo retko donose ekonomisti, a što se  ne bi moglo  očekivati na osnovu istog korena imenica ekonomija i  ekonomista.

Čitaj dalje

Cene nekretnina u Banjaluci i rat na istoku Evrope – Šok

Iz nekog, ekonomsko-psihološkog,  razloga cene na tržištu nekretnina u Banjaluci  su još uvek visoke, a njih prate tržišne karakteristike koje vape da na njih bude ukazano, ako se već ne mogu objasniti.

Čitaj dalje

Rast minimalne plate u 2024.godini – Zašto Bosna MMF-u ne vjeruje?

Kada to Savjet ministara BiH  bude zatražio Međunarodni  monetarni  fond će sigurno pozajmiti novac, a do tada se preporuke MMF-a u dijelu ograničavanja rasta plata u javnom sektoru i  zadržavanja postojećeg nivoa minimalnih plata u BiH neće  po svaku cijenu poštovati.

Čitaj dalje

Povrat na kapital u telekomunikacionoj djelatnosti – Vidljivi pozitivni rezultati

Svrha isplate 50% neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2022.godini,  nakon višegodišnjeg isplaćivanja  100% neto dobiti, bila je da se omogući dalje investiranje  Mtela a.d. Banjaluka, te da se konsoliduje finansijski položaj preduzeća.

Čitaj dalje