Cijena akcija kao funkcija očekivanja – U domenu naučne fantastike

Na finansijskim tržištima se trguje očekivanjima o  budućim prihodima,  troškovima,  zaradama i investicijama akcionarskih  društava.

Čitaj dalje

Srpski i njemački prinos od dividende – Više subjektivno nego objektivno

Sutra se održava skupština  akcionara Mtela a.d. Banjaluka na kojoj će mnogi manjinski akcionari izraziti svoje subjektivno nezadovoljstvo sa veličinom dividende koju  Mtel namjerava isplatiti (0,067 KM po akciji) iako bi možda, komparativno posmatrano, trebali biti izuzetno zadovoljni sa visinom  predložene dividende.

Čitaj dalje

Profitabilnost banaka u Republici Srpskoj prije i poslije “srpske bankarske krize”- Ono što nas ne uništi to nas ojača

Od 2014.godine do 2017.godine nekoliko bosanskohercegovačkih banaka, sa sjedištem u Republici Srpskoj, bile su vrlo zanimljive svim medijima u Republici Srpskoj.

Čitaj dalje

Kako Mtel a.d. Banjaluka povećava likvidnost srpskih ekonomija –  Razduživanje na nekoliko frontova   

Lice, fizičko ili  pravno, može novac čiji je vlasnik potrošiti, iskoristiti za izmirivanje obaveza, štediti ili investirati.

Čitaj dalje

Struktura obrtnih sredstava Mtela a.d.Banjaluka – Sa pogledom usmjerenim prema nebu

Vanredni događaji izazivaju velike promjene u strukturi imovine ili obaveza firme ili u cijelom bilansu stanja i bilansu uspjeha.

Čitaj dalje

Povrat na aktivu srpskog, njemačkog i austrijskog telekoma – Neka Sunce bude cilj

Povrat ili  prinos na aktivu (return  on asset,  ROA) na vrlo jednostavan način  mjeri kvalitet aktive jedne firme.

Čitaj dalje

MMF i Srpska – Odličan potez!

Vlada Srpske  je napokon izrazila namjeru da nastavi saradnju sa MMF-om pozajmljivanjem novca kroz novi  aranžman.

Čitaj dalje

Cijena naftnih derivata – Da, ali

Nemoguće je ne primjetiti ogroman broj motornih vozila na ulicama svih gradova čija upotreba stvara ogromnu potražnju za naftnim derivatima, a koje većina zemalja uvozi.

Čitaj dalje

Dobre i loše strane građevinskog buma u Banjaluci – Skoro 23.000 m2

Možda je paradoksalno, ali je potpuno tačno, da strateške odluke na nivou jedne ekonomije vrlo retko donose ekonomisti, a što se  ne bi moglo  očekivati na osnovu istog korena imenica ekonomija i  ekonomista.

Čitaj dalje

Cene nekretnina u Banjaluci i rat na istoku Evrope – Šok

Iz nekog, ekonomsko-psihološkog,  razloga cene na tržištu nekretnina u Banjaluci  su još uvek visoke, a njih prate tržišne karakteristike koje vape da na njih bude ukazano, ako se već ne mogu objasniti.

Čitaj dalje