Finansiranje

Ради обезбјеђења континуитета и квалитета рада блог се покушава финансирати на разне начине и у ту сврху је формирано Удружење “Банкарство-Интелиџенс-Финансије-Економија” или скраћено Удружење “Бифе”.

Новчана средства се могу уплатити на рачун Удружења код МФ банке а.д. Бањалука бр. 572-126-00001428-72 у домаћој валути.

Блог остаје посвећен квалитетној и стручној обради економско-банкарско-финансијских тема, уз уважавање и подстицање полемике и различитих мишљења.

Крајњи циљ објављених садржаја је унапређење и развој економског система Босне и Херцеговине и њених ентитета Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

Продуктивност једне економије, њен раст и развој, зависе и од здравственог стања појединаца, а у економској науци постоји и један немали огранак који се бави проучавањем непривредних дјелатности, у које спада и здравствени систем.

Не постоји човјек због посла, већ посао због човјека. Покретач свих економских активности је човјек.

8.12.2019. године

доктор медицине Драган Сандић, специјалиста анестезиологије и интезивне терапије

лице овлаштено за заступање и представљање Удружења “Банкарство-Интелиџенс-Финансије-Економија”