O autorima

Na ovoj stranici je pregled autora po abecednom redosljedu i njihov kratki  životopis. Autori ili već pišu, ili su izrazili namjeru da pišu, za Bife.ba. Stranica će biti ažurirana sa ulaskom novih autora.

g. mr Balaban Nebojša

Rođen sam u Rijeci 1973.god.  Ekonomski fakultet sam završio u Banjaluci, a magistrirao u Beogradu. Tokom studiranja osnovao sam Savez studenata u Banjaluci.  Do danas, kao direktor sam vodio nekoliko preduzeća iz privatnog sektora, a bio sam i direktor javnog preduzeća Pošte Srpske a.d. Banjaluka. Fokusiran sam na praktičnu problematiku poslovanja, menadžment, ljudske resurse i makroekonomiju.

Ђакић Илија

Рођен сам у Загребу 24.6.1975. Основну  и дио средње школе сам завршио у  мјесту рођења, а 1991. прелазим у Бањалуку. Студије права завршавам 2004., а од 2007. до 2009. радим у адвокатској канцеларији. Од 2009. до 2011. сам помоћник нотара, а од 2011. радим самостално,  као адвокат. У слободно вријеме се бавим коњичким спортом.

g.  vanredni profesor dr Đogo Marko

Marko Đogo rođen je 30.11.1983. godine u Sarajevu od oca Rista (žurnaliste) i majke Gordane (dipl. ekonomiste). Tu započinje osnovno-školsko obrazovanje koje usred ratnih okolnosti završava na Palama, sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisuje Gimanziju opšteg smjera na Palama koju takođe završava sa odličnim uspjehom. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje 2002. godine, gdje diplomira 2006. godine, kao student generacije, sa prosječnom ocjenom 9,13. Iste godine upisuje post-diplomske studije, smjer Poslovne finansije i bankarstvo, na Ekonomskom fakultetu na Palama, gdje magistrira 2009. godine sa magistarskim radom pod naslovom: „Uticaj finansijske liberalizacije na privrede Zemalja u tranziciji sa posebnim osvrtom na BiH“. U toku post-diplomskih (magistarskih) studija je ostvario prosječnu ocjenu 9,70. U aprilu 2013. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj režima deviznog kursa na platne bilanse Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske“, na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr Radovana Kovačevića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Od septembra 2016. godine do jula 2017. godine boravio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Splitu gdje je obavio post-doktorsko istraživanje zahvaljujući stipendiji Evropske komisije, program ERASMUS MUNDUS – SUNBEAM.Od februara 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, u zvanju asistenta, od februara 2010. godine je izabran u zvanje Višeg asistenta, a od oktobra 2013. u zvanju docenta (UNO Međunarodna ekonomija).
Od novembra 2013. godine do oktobra 2014. fodine obavljao je funkciju savjetnika za ekonomska pitanja Predsjedavajućeg doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Od februara 2016. godine do oktobra 2016. godine je obavljao funkciju savjetnika za ekonomska pitanja Načenika opštine Pale.
Od novebra 2014. Godine do februara 2018. godine obavljao je funkciju prodekana na Ekonomskom fakultetu UIS, a od februara 2018, do avgusta iste godine i v.d. Dekana.
Tokom 2011. godine postaje aktivan član Udruženja ekonomista Republike Srpske –SWOT, gdje početkom 2012. godine preuzima funkciju rukovodioca Sekcije za bankarstvo.
Aktivan je naučni radnik sa radovima objavljenim u međunarodnim i nacionalnim časopisima i na konferencijama u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj. Do sada je objavio 22 naučna rada od kojih jedan u časopisu sa Thomson Rueters SCI liste, sedam radova u nacionalnim časopisima prve kategorije, dvanaest radova na međunarodnim i nacionalnim konferencijama i dva u niže rangiranim časopisima.
Autor je dvije knjige (Uvod u koncept i politiku makrokonkurentnosti, 2018, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva I. Sarajevo i Priča o novcu: novac i monetarna politika kroz istoriju, 2012, Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT), te koautor je još jedne knjige (Nacionalna ekonomija, 2007, Ekonomski fakultet u i. Sarajevu).
Kao izuzetan student bio je stipendista Fondacije dr Milan Jelić, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i Grada Istočno Sarajevo.
Svojim kolumnama u nedeljniku Novi reporter i dnevnom listu Nezavisne novine (preko 55 objavljenih kolumni zaključno sa 2015. godinom), u kojima se bavi aktuelnim ekonomskim temama izazvao je dosta pažnje kako stručne tako i šire javnosti.
Oženjen Tamarom Starovlah Đogo sa kojim ima troje djece: Andriju (2010), Jakova (2012) i Tajnu (2014).
Govori engleski jezik.

g. dr Grandić Saša

Rođen u Zagrebu 1970. godine. 2007. doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. 2012. magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Učesnik rata, 1990 – 1995. RVI 60%. Zaposlen u NUB RS u zvanju viseg bibliotekara.

др Милош Грујић

Завршио сам Економски факултет  у Бањој Луци. На истом факултету сам магистрирао и докторирао. Област мог интересовања су пословне финансије са фокусом на финансијска тржишта, институције, понашање учесника на финансијским тржиштима, инструменте на финансијским тржиштима те личне финансије.Од јула 2018. сам директор Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука. Радио сам као финансијски аналитичар и као инвестициони менаџер.
Као самостални аутор или коаутор објавио сам 55 научних и стручних радова у референтним научним часописима и зборницима са рецензијом у земљи и иностранству, пет књига и више од 100 колумни и коментара везаних за економске анализе, извјештаје и финансијска тржишта.
Био сам предавач и учесник на неколико конференција и семинара из области финансијских тржишта.
Посједујем сертификате сертификованог рачуновође који издаје Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, инвестиционог менаџера који издаје Комисија за хартије од вриједности Републике Српске и судског вјештака економске струке који издаје Министарство правде Републике Српске. Осим тога, посједујем лиценцу овлашћеног процјенитеља коју издаје Удружење овлашћених процјењивача у БиХ и лиценцу овлашћеног интерног ревизора коју издаје Удружење интерних ревизора.

g. mr Hadžiomeragić Amir

g. vanredni profesor dr Jović Dragan

Ekonomski fakultet sam završio u Banjaluci (1999.), magistrirao u Beogradu (2005.), a doktorirao u Nišu (2010.) Objavio sam preko 80 članaka i  tri knjige.  Osnovne  oblasti  moga interesovanja i/ili rada su regulacija i performanse banaka i bankarskog sistema, nadzor nad bankama, bankarsko pravo, tržišni rizik, poslovne finansije, prognoza ekonomskih  varijabli, arhitektura finansijskog sistema, primjenjena ekonometrija, monetarna politika i makroprudenciona  regulacija.

gđa Jović Vesna

Srednju školu i fakultet sam završila u Banjaluci. Radim u Narodnoj biblioteci Republike Srpske. Po zanimanju sam menadžer kulture.  Na fakultetu, iako nije bio bazično ekonomski, sam  slušala nekoliko ekonomskih predmeta. U slobodno vrijeme se bavim ekonomskim istraživanjima i makroekonomijom.

Кресојевић Бојан, дипломирани економиста

Рођен је у Градишци, 6. марта 1994. године. Тренутно је студент мастер студија на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, са положеним свим испитима са просјечном оцјеном 10,00. Први циклус студија на истом факултету завршио је 2016. године са просјечном оцјеном 9,97, као студент генерације. Током високог образовања је стипендиран од стране Фонда др Милан Јелић. Запослен је на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, као асистент на предметима Финансијска математика и Економика осигурања и актуарство од 1.5.2018. године. Поред наведеног ангажован је као консултант и спољни сарадник у Фонду здравственог осигурања Републике Српске и Финанц д.о.о. У свом професионалном раду настоји да оствари везу између теоријских сазнања и практичне примјене, у оквиру свог ангажмана на Економском факултету одржава едукацију OPTIMUM Excel едукацију – напредни ниво за кандидате из приватног и јавног сектора. У слободно вријеме прати финансијска и економска кретања и своје ставове изражава путем постова објављених на блогу Bife.ba.

гђа мр Крунић Горана

Рођена 3.10.1975 године у Санском Мосту гдје је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Економском факултету у Бањој Луци 1999. године и на истом факултету 2014. године одбранила магистарски рад на тему „Морални хазард и механизми заштите у банкарском сектору БиХ“, те стекла звање магистра економских наука. Прво запослење је било у Агенцији за банкарство Републике Српске на мјесту on-site супервизора, гдје је радила у периоду од 1999-2001. године. У периоду од 2001-2002. године радила је као аналитичар у Агенцији за осигурање депозита Републике Српске, а од 2002-2015. године као стручни сарадник за анализе и праћење рада банака у Агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине. У претходно поменутој агенцији од 2015. до данас ради као координатор за процјену лимита осигурања и реструктурирање банака. Предмет њеног интересовања је функционисање финансијских институција и њихов допринос привредном и економском развоју државе. За научне и стручне часописе до сада је објавила око 10 радова са актуелним темама. Удата је и мајка двоје дјеце. Живи у Бањој Луци.

g. mr Pantić Vidosav

Ekonomski fakultet sam završio u Palama (decembar 1997.) i magistrirao na odsjeku „Poslovne finansije i bankarstvo” takođe na Ekonomskom fakultetu u Palama (decembar 2001.) Osnovne oblasti moga interesovanja i/ili rada su kamatne stope i prinosi na finansijskim  tržištima eurozone, državni dužnički instrumenti denominovani u EUR, kreditni rizici, tržišni rizici, javni dug, prognoze ekonomskih varijabli, međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, platni bilans, upravljanje portfolijem, strateška alokacija aktive, benčmarking… Radim u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine od februara 1998. godine, na rukovodnim pozicijama od 2003. godine.

Mr Pashinyan Babken, MSc

I was born in Kirovakan(a city in the Republic of Armenia, now is called Vanadzor) in 1992. I entered school in Vanadzor in 1999 and excellently graduated from it moved to capital Yerevan. In 2009 I admitted Yerevan State University, the faculty of Mathematics and Mechanics, department of Actuarial and Financial Mathematics. Having graduated from the university in 2013, I got the Bachelor’s degree of “Actuarial and Financial Mathematics”. In the same year I started my military service in a military unit of Armed Forces of the Republic of Armenia being a commander of artillery unit. I got Honorary Diploma by the Deputy Chief of the General Staff of the Armenian Armed Forces and Excellence badge of Armenian Army for conscientious and exemplary disciplined service. I finished the service as a Senior Sergeant. Then I admitted Yerevan State University, the faculty of Mathematics and Mechanics, department of Actuarial and Financial Mathematics. Having graduated from the university in 2017, I got the Master’s degree of “Actuarial and Financial Mathematics”. Then started to work in “Mkhitar Sebastatsi” Educational complex as a mathematics teacher then became head of the chair of “Mathematics, programming, table and computer games” at the same educomplex. In 2017 I started a job in the Ministry of Finance of the Republic of Armenia, Macroeconomic Policy department. I currently work here.

гђа доцент др Петровић Јадранка 

Рођена 1973. године у Травнику гдје је завршила Основну школу и Средњу економску школу. Дипломирала на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци 1996. године, постдипломске студије завршила на Економском факултету Универзитета у Београду 2010. године, а докторирала на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци у фебруару 2019. године. Радно искуство стицала у Привредној комори регије Бања Лука, UNIDO Регионалном центру за пословни развој, Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – пројекти Свјетске банке за кредитирање приватног сектора и Холандској организацији за развој. Запослена на Независном универзитету Бања Лука. Стручно и научно се усавршавала у земљи и иностранству кроз више обука и програма међународне сарадње на пољу финансирања, спољне трговине те подршке предузетништву и малим и средњим предузећима.  Активно се служи енглеским и италијанским језиком. Удата и мајка троје дјеце.

Vanja Piljak

She is Senior Lecturer in Finance at the University of Vaasa in Finland, Adjunct Professor in International Finance at the University of Jyväskylä, and the Program Manager of the Master’s Degree Programme in Finance at the University of Vaasa. She obtained a PhD in Finance at the University of Vaasa in 2013, the Master’s degree in Finance in 2008, and the Bachelor degree in Financial Management at the University of Banja Luka in 1999. She has also been a visiting scholar at the Cyprus University of Technology, IPAG Business School in Paris, and the Auburn University in the USA. Her articles have been published in refereed journals such as European Financial Management, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, International Review of Financial Analysis, Emerging Markets Review, Journal of Asset Management, Finance Research Letters, and Research in International Business and Finance. Her research interests include financial markets, international finance, emerging markets finance, and financial integration.

Home page: https://www.univaasa.fi/en/profile/?view=1041542

г. Сандић др Драган

Рођен у Бањалуци 19.11.1983. Основну и средњу Медицинску школу похађао и завршио у Бањалуци. Медицински факултет завршио 2012. године у Бања Луци. За вријеме студија једно вријеме обављао функцију предсједника скупштине ССМФ-а. Запослио се на Клинички центар Бања Лука децембра 2012. године у Јединици интензивне медицине. У јануару 2019. године положио специјалистички испит те стекао звање специјалисте анестезије, реанимације и интензивне терапије. Тренутно запослен на Клиници за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС. Лице овлаштено за заступање и представљање Удружења “Банкарство-Интелиџенс-Финансије-Економија”.

gđica dr Šoja Tijana

Rođena sam 1982. godine u Sarajevu. Ekonomski fakultet sam završila u Novom Sadu, magistrirala sam na Ekonomskom fakultetu Pale, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu Banja Luka. Trinaest godina radim u oblasti bankarstva, od toga pet godina u komercijalnom bankarstvu i osam u centralnom bankarstvu. Oblast moga interesovanja jeste bankarstvo, komercijalno i centralno, finansijska tržišta, institucije i instrumenti

gđa docent dr Šušnjar Čanković Vanja

dr Vanja Šušnjar Čanković rođena je 01. 01. 1981. godine u Banjoj Luci, gdje je završila Gimnaziju (društveno-jezički smjer) i Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (engleski jezik i književnost). Kao stipendista Centra za međunarodni razvoj iz Bolonje, zvanje magistra ekonomskih nauka iz oblasti evropskog poslovanja stiče na Evropskom univerzitetskom koledžu u Briselu, a naučni stepen doktora ekonomskih nauka dobija na Slobomir P Univerzitetu iz Bijeljine. Na Banja Luka College-u zaposlena je od 2007. godine, gdje izvodi nastavu iz sljedećih nastavnih predmeta: Organizacija preduzeća, Spoljnotrgovinsko poslovanje, Menadžment trgovine, Menadžment turističkih destinacija. Objavila veći broj naučnih i stručnih knjiga, kao i relevantnih radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.

г. ванредни професор др  Вилендечић Симеун

Рођен је 24. септембар 1950.г. у  Средњој Јурковици, општина Босанска Градишка. Основну школу је завршио у Турјаку, a средњу економску у Босанској Градишци. На Економском фалултету у Београду дипломирао је 1974. Одбранио је магистарски рад на тему: Напуштање система валутног одбора у транзиционим економијама, а докторску дисертацију на тему: Облици монетарне полититке и режима девизног курса транзиционих економија у фази приступања монетарној унији.

Радио је у предузећима реалног сектора, пољопривреда и прехрамбена индустрија, на пословима финансија. Од оснивања Народне банке РС (1992) био је директор сектора за монетарни систем, а потом директор Агенције за банкарство, замјеник министра финансија, те министар финансија Српске, затим као савјетник министара иностраних послова БиХ, савјетник у Агенцији за осигурање депозита БиХ. Предаје на Независном универзитету у Бањој Луци и Високој школи „Бања Лука колеџ“. Објавио је више књига и радова из области финансија, банкарства, рачуноводства и друштвеног развоја. Године 2003. Патријарх српски Павле додијелио му је Орден Светог Саве. Био је члан управних и надзорних одбора у већем броју предузећа.