Uslovi isporuke ruskog gasa – Prvoaprilska šala

1.april 2022. najavljen je kao dan od kojeg će se prodaja ruskog gasa naplaćivati u rubljama.

99,9% svjetskog finansijskog i robnog tržišta 1.aprila uopšte nije ekstremno reagovalo na ovu rusku “prvoaprilsku šalu”.

Dnevna promjena indeksa akcija, kao i ogromne većine roba (osim željezne rude) kretala se u intervalu od 2% do -2%.

Jedina ključna robna cijena koja je značajno izmjenjena je cijena “holandskog” gasa, koja je smanjena za 10,6%.

Ovaj gas i njegova cijena su referentni za evropsko tržište.

Berzanska oznaka ovoga gasa je izuzetno komplikovana i glasi:  ICE Dutch TTF Natural Gas Futures May 22 (TFMBMc1).

 

Promjena cijene referentnog prirodnog gasa koji se troši u Evropi  (TFMBMc1)

u odnosu na 1.april 2022.

Izvor: www.investing.com

ICE je oznaka za preduzeće koje omogućava trgovinu – Intercontinental Exchange Inc. (međukontinentalna berza), Dutch je oznaka za Holandiju ili holandski (to ne znači da ga Holandija proizvodi), a TTF označava „Title Transfer Facility“.

TTF predstavlja virtuelno mjesto trgovanja , a ne mjesto trgovanja koje fizički postoji.

Odrednica „Futures“ govori da se radi o ugovoru koji se odnosi na buduću fizičku isporuku gasa kroz transfer vlasništva .

Konkretno ovaj ugovor ICE Dutch TTF Natural Gas Futures izvršava se 22. maja.

TFMBMc1 je berzanska skraćenica ili oznaka za ovaj berzanski proizvod.

Kada se u medijima spominje kretanje cijene gasa u Evropi onda se to uvijek odnosi na ovaj energent, a sa njim se ne mora trgovati samo „na“ ICE već se to može činiti, i čini se, i na drugim berzama (CME).

Njegova cijena se izražava u eurima i 1.aprila bila je 113 EUR za jedan megavat čas (MWH).

Standardana mjerna jedinica u trgovini gasom u SAD je 1.000 kubnih metara, a kako ova količina sadrži 10,49 MWH cijeni od 113 EUR/MWH odgovara cijena od 1.185 EUR ili 1.309 USD za 1.000 kubnih metara (po kursu EURUSD = 1,1041).

Prvoaprilski pad cijene gasa od 10,6% uzrokovan je pojašnjenjima da se nova metodologija obračuna i plaćanja ruskog gasa ne primjenjuje odmah od 1.aprila, te da od tog datuma neće biti obustave isporuke zemljama koja odbijaju da prihvate promjene u međunarodnoj trgovini ruskim gasom.

Tržište je odahnulo i cijena je pala.

Ali, u odnosu na početak godine cijena ovoga gasnog ugovora je i dalje za 60% veća.

Nismo dali grafički prikaz promjena cijena za godinu dana, ili za tri godine, da ne bismo napravili grafičku pometnju.

Pored jednogodišnjeg (+490%) i trogodišnjeg rasta cijena gasa (+663%), jednodnevni pad od 10,6% bi grafički prošao neprimjećeno.

Gas, isto kao i mazut, služi za grijanje, tj. za zagrijavanje vode koja se dalje doprema do stanova.

Ovih dana pojedine toplane u BiH dostavljaju svojim kupcima nove račune za grijanje koji su duplo viši u odnosu na prošlogodišnje.

Kretanje cijene referentnog gasa u Evropi koje je prikazano u ovome tekstu može biti polazna tačka za formiranje mišljenje o opravdanosti promjene cijenovne politike toplana u BiH, kao i o energetskoj politici BiH.

Promjena računa za grijanje u BiH nije prvoaprilska šala – mnoge sobe će ostati hladne u narednoj grejnoj sezoni.