Stopa nezaposlenosti u Rusiji – Prvi pogled vara

Prilikom interpretacije ekonomskih pokazatelja, čak i onda kada se sigurno čini da ne može postojati nikakva dilema, treba biti vrlo oprezan jer se vrlo lako može izvući potpuno pogrešan zaključak o stanju jedne ekonomije na osnovu krivog tumačenja samo jednog broja ili trenda.


Veliki dio osoba koji nisu ekonomisti, pa čak i značajan dio ekonomista koji na prvi pogled donose zaključke, će zasigurno nisku stopu nezaposlenosti (3%) i uz to njen opadajući trend protumačiti kao siguran signal da je stanje na ruskom tržištu rada odlično.

Od 100 Rusa koji hoće, mogu i znaju da rade, ne rade samo trojica.

Pogrešni tok analize se može dalje razvijati pogrešnom tvrdnjom da sankcije G7 grupe i EU i rat ne samo da nisu naškodile ruskom tržištu rada već su ga bitno popravile, jer u trenutku napada na Ukrajinu (februar 2022) stopa nezaposlenosti je 4,4%, a stopa nezaposlenosti na kraju avgusta ove godine je svega 3%.

Međutim, niska stopa nezaposlenosti od 3% ne samo da nije pokazatelj izvanrednog zdravlja ruske ekonomije, nego je naprotiv znak velike bolesti ruskog ekonomskog sistema.

Kada se odgovori na pitanje kako se i zašto došlo do stope nezaposlenosti od 3%, odmah se shvati zašto je to simptom bolesti ruske ekonomije.

Stopa nezaposlenosti u Rusiji

(oktobar 2017 – avgust 2023)

Izvor: Statistika Ruske Federacije.

Veliki dio muške radne snage je angažovan na frontu i on se više ne vodi kao nezaposlena radna snaga.

Gubici ruske vojske se mjere u desetinama hiljada (poginuli i ranjeni) i ova lica nisu više dio tržišta rada.

Nekoliko stotina hiljada ljudi je, zbog rata, emigriralo iz Rusije, pa ni njih statistika ne može tretirati kao nezaposlene.

Zbog intezivnog rada ruske vojne industrije postoji velika tražnja za radnom snagom u ovom sektoru, a rast tražnje za radnom snagom je prisutan u cijeloj ekonomiji, zbog stalno sve većeg angažmana djela radnosposobnih na frontu i u vojnim jedinicama.

U opisanim uslovima stopa nezaposlenosti od samo 3% pokazuje da Rusiji nedostaje ljudi za obavljanje privrednih i neprivrednih djelatnosti, a ne da ruska ekonomija prolazi kroz fazu ekspanzije.

Stopa nezaposlenosti je 3% zato što Rusija ima vrlo malo stanovnika  i zato nedovoljno radne snage, ne samo u poređenju sa veličinom zemlje, nego i sa aspekta trenutnih zahtjeva za radnom snagom njene ekonomije.

Gustina naseljenosti u Rusije je 9 stanovnika na kvadratni kilometar, a u Njemačkoj na kvadratnom kilometru žive 233 stanovnika.

Glavni i dugotrajni ekonomski problem Rusije je u tome što ona nema dovoljno ruku u poređenju sa svojim ogromnim prostranstvom.

Izuzetno niska stopa nezaposlenosti od 3% je simptom bolesti ruske ekonomije, a nikako pokazatelj da ruska ekonomija puca od zdravlja.

Prvi pogled vara.