Vrednovanje akcija Telekoma Republike Srpske – price to book value

Postoje razne tehnike za donošenje odluke o kupovini ili prodaji akcija. Jedna velika grupa tehnika se označava kao vrednovanje akcija (eng. stock valuation). Unutar ove grupe tehnika opet postoje različite grupe racia/količnika koji na vrlo jednostavan način daju preliminaran odgovor na vrlo složeno pitanje da li je neka akcija precijenjena ili podcijenjena, odnosno da li neku akciju treba  prodati ili kupiti.

Jedan od tih racia je odnos (berzanske) cijene akcije i njene knjigovodstvene vrijednosti  (eng. price to book value ili skraćeno PB).  Ako je PB jedan cijena akcije i njena knjigovodstvena vrijednost su jednake. PB ispod jedna znači da je cijena akcije niža od knjigovodstvene vrijednosti akcije i obratno PB iznad jedan znači da je cijena akcija viša od njene knjigovodstvene vrijednosti.

Kada se porede cijene akcija dvije firmi iz iste branše, onda je  akcija koja ima niži PB podcjenjena!? Ovakav zaključak se može izvući samo pod pretpostavkom da je sve ostalo jednako (lat. ceteris paribus) tj. da dvije ili više firmi čije se akcije porede imaju  približno istu rentabilnost, likvidnost, stopu kapitalizacije i  očekivanja u pogledu profitabilnosti. Bitno je i da li su na tržištima na kojima se vrši kupoprodaja ovih akcija investitori podjednako pametni tj. da li  tržišta funkcionišu na istom ili različitom nivou efikasnosti.

Na dan 3.9.2018.g. knjigovodstvena vrijednost akcija TLKM je 1,38 KM a berzanska cijena 0,91 KM.

Srpski telekom (Telekom Srpske a.d. Banjaluka/TLKM) ima značajno niži PB (vidjeti grafikon) od njemačkog telekoma (Deutsche  Telekom A.G./DTEGY).

Do 2007.g. PB TLKM je veći od PB DTEGY, a razlika u korist DTEGY postaje sve veća nakon 2012. godine.

U Q3 2018. PB TLKM je 0,65, a PB DTEGY čak 2,2.

Da bi se PB izjednačili na višem nivou (2,2), cijena TLKM bi trebala porast na 3,06 KM (1,38*2,2=3,04).

Da je TLKM podcijenjen zavisi od odgovora na pitanje da li se performanse TLKM i DTEGY razlikuju u pogledu prije svega rentabilnosti i likvidnosti i očekivanja u  pogledu budućih profita. Ako je sve ovo isto ili bolje kod TLKM, onda postoj indicija da je TLKM podcijenjen, jer je  tržište akcija u Republici Srpskoj manje efikasno od ino tržišta akcija  (strani investitori su pametniji od srpskih)

Nedovoljno inteligentni i slabo informisani investitori sporije otkrivaju da je akcija podcijenjena ili precijenjena, u odnosu na vrlo inteligentne investitore sa kvalitetnijom ekspertizom u  investicionom bankarstvu.

I nelikvidnost berze može biti još jedna od uzrok podcijenjenosti cijene akcije. Nelikvidno tržište ne može “izgurati” cijenu akcije koja odgovara ekonomskim performansama firme.

 

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.