Značajni događaji i kretanje cijena Mtela a.d. Banjaluka – Mjenjati navike

Svako akcionarsko društvo ima obavezu da obavijesti javnost o svemu  što je bitno za  njegovo poslovanje, kako bi sve zainteresovane  strane (akcionari, potencijali akcionari, dobavljači, poreski organi,  tržište rada) sa svoga aspekta mogle ocijeniti poslovanje društva i  donjeti poslovne odluke u vezi njega.

Čitaj dalje

Uporedna analiza EBITDA marže telekom operatera – Sposobnost zarađivanja novca značajno veća

U prethodnoj objavi  smo pokazali kako se  kretala  zarada  Dojče Telekoma u odnosu na godišnje prihode, a zaradu smo definisali  kao EBITDA.

Čitaj dalje

Porodični zakon Republike Srpske i novčana sredstva maloljetnika – Komendija je došla tiho i bezazleno

Vjerovali, ili ne, roditelji koji su na ime svoje djece otvorili štednju  i koji su njihovi zakonski zastupnici i staratelji, ne mogu da podignu taj novac iz banke bez saglasnosti centra za socijalni rad!

Čitaj dalje

Dinamika potrošačkih i industrijskih cijena – Bitna razlika?

Kao što  je nekad tokom rasta inflacije, inflacija u BiH brže rasla nego u eurozoni,  sada inflacija  u BiH pada brže nego u  eurozoni.

Čitaj dalje

Dugoročno zaduženje Republike Srpske u 2024.godini – Istovremeno i dobar i loš

Republika Srpska je u budžetu za 2024. planirala potpuno drugačiji način dugoročnog zaduživanja u poređenju sa  2023.godinom.

Čitaj dalje

Građevinska dozvola i ekonomija – Lijepa ekonomska perspektiva

Broju izdatih građevinskih dozvola u BiH se uopšte ne pridaje bilo kakav ekonomski značaj, a to je u svakom ekonomskom sistemu koji drži do sebe jedan od najbitnijih pokazatelja sadašnjeg i budućeg  privrednog ritma.

Čitaj dalje

Naknada na obaveznu rezervu – Plaćeni da se brinu?

Nekada davno je neko nekako smislio jedan vrlo dobar, i možda vrlo prikladan, aforizam za jednu veliku grupu, ne bilo kakvih ljudi, koji rade u centralnim bankama?

Čitaj dalje

Kako Bosna planira finansirati Dojče banku – Jedna od najvećih promjena

Banke u BiH to znaju, javnost apsolutno i uopšte ne, da od 1.januara ove godine banke sa sjedištem u BiH moraju  jedan dio obavezne rezerve  držati u eurima tj. na računima kod stranih banaka.

Čitaj dalje

Javni dug Republike Srpske na kraju 2023. godine – Vrlo uspješno

Zadnja zaduženje Republike Srpske u 2023.godini realizovano je emisijom šestomjesečnih trezorskih zapisa (RS23-T09) 26.decembra,  kao i  uvijek na Banjalučkoj berzi.

Čitaj dalje