Kredibilitet Evropske centralne banke – U drugom poluvremenu

Kada pravna ili fizička lica drže novac kod komercijalne banke ona to čine između  ostaloga i zato što vjeruju da će im banka taj novac čuvati i omogućiti da sa njim raspolažu kada god to oni požele.

Čitaj dalje

Blagajnički zapisi i obveznice komercijalnih banaka namjenjene vlasnicima štednje po viđenju – Bolje sprječiti nego liječiti?

Postoji nekoliko razloga izuzetno visokog nivoa štednje po viđenju u bankama u Federaciji BiH, a posebno u velikim bankama.

Čitaj dalje

Depoziti po viđenju stanovništva u Rajfajzen banci d.d. Sarajevo – Prećutno osiguranje depozita?

Određena vrsta novčanih sredstava koja su deponovana u bankama u BiH su osigurana kod Agencije za osiguranje depozita BiH (BiH).

Čitaj dalje

Kamatne stope Evropske centralne banke i Federacija Bosne i Hercegovine – Rizik zemlje

Kada se država odrekne svoje vlastite valute i prihvati euro kao zakonsko sredstvo plaćanja ona se odriče prava na novčanu (monetarnu) nezavisnost.

Čitaj dalje

Kamatna politika banaka i vlasnika novca u BiH – I bašta i akcije i obveznice

U poplavi kamatnih stopa različitih vrsta vrlo je teško zaključiti kako je na rast kamatnih stopa u eurozoni reagovala prosječna banka i prosječan vlasnik novca (deponent)?

Čitaj dalje

Primjena nove dividendne politike Mtela a.d. Banjaluka – Krajnje nerealna očekivanja

U petak 17.maja na tržište akcija su prispjele dvije povezane informacije u vezi isplate dividende Mtela a.d. Banjaluka za 2023.godinu, prva ujutru prije trgovanja, i druga poslije trgovanja.

Čitaj dalje

Likvidnost firme  – Kompromis

Svaka firma mora praviti kompromise između dvije osnovne grupe pokazatelja poslovanja – likvidnosti i profitabilnosti.

Čitaj dalje

Cena usluga prevoza u Bosni – Krov nad glavom i duvan

Svaka delatnost nastoji da  poboljša svoj položaj u ekonomskom sistemu u odnosu na na ostale delatnosti povećavaju apsolutnu i relativnu (u odnosu na  kapital)  neto dobit.

Čitaj dalje

Cena nafte i cena prevoza – Za kim zvona zvone?

Rast cena roba i usluga smanjuje životni standard građana i pruža ekonomsko opravdanje za kontrolu cena, koja se sprovodi u okviru šire politike regulacije cena.

Čitaj dalje