Devizne rezerve – Do izvora tri putića

Rast deviznih rezervi, o kojima u svakoj državi brigu vodi emisiona banka, a u BiH to je Centralna banka BiH,  se u BiH uvijek doživljava kao izuzetan uspjeh i pozitivna stvar.

U središtu svake informacije o rastu deviznih rezervi je uvijek  i samo sam rast deviznih rezervi, a nikada uzrok njihovog rasta.

Izuzetak od ovakvog rezonovanja nije ni najskoriji rast deviznih rezervi (vidjeti grafikon) koji se opet u djelu stručne javnosti podvodi pod izuzetno pozitivne karakteristike bosanske ekonomije.

Od marta do aprila 2021.god. devizne rezerve su porasle za  2,9%, ili za  395 miliona KM.

Mi smo identifikovali tri osnovna razloga zbog kojih može doći do rasta deviznih rezervi, jer su do izvora tri putića

Unutar ta tri puta se nalazi siguran razlog rasta deviznih rezervi u aprili 2021.god.

Devizne rezerve Centralne banke BiH

(u milijardama KM)

Izvor: CBBiH.

Devizne rezerve rastu kada zemlji ide dobro u spoljnoj trgovini.

Ako je izvoz veći od uvoza zemlja je neto izvoznik, a višak deviza se slijeva u komercijalne banke koje prodaju taj višak deviza Centralnoj banci BiH.

BiH od kada zna za sebe ima uvoz daleko veći od izvoza i to nije mogao biti razlog ogromnog aprilskog rasta deviznih rezervi.

Drugi razlog masovnog rasta deviznih rezervi imali smo krajem devedesetih godina prošlog stoljeća i početkom 21.stoljeća kada se u platni promet uvodila konvertibilna marka, a građani podstaknuti marketingom banaka  masovno mjenjali devize u novu valutu.

Potom su banke  otkupljene devize prodavale Centralnoj banci BiH i tako su rasle devizne rezerve, ali ni  to ne može biti razlog velikog aprilskog rasta deviznih rezervi.

Stanovništvo je odavno prestalo da na veliko prodaje devize bankama.

Jedini mogući i vjerodostojni razlog rasta deviznih rezervi je zaduženje Republike Srpske na Londonskoj berzi  od oko 300 miliona eura.

Taj novac, ili dio toga novca, je uplaćen nekoj banci  u Republici  Srpskoj, a ona ga je prodala  Centralnoj banci BiH kako bi svom deponentu   (budžet Republike Srpske) doznačila sredstva na račun u konvertibilnim markama.

Da  rezimiramo, devizne rezerve BiH nisu porasle zato što je došlo  do nagle ekspanzije izvoza, oni nisu porasle ni zato što su građani  jurnuli da prodaju sve raspoložive  devize bankama.

Devizne  rezerve Centralne banke BiH su u aprilu 2021.god.  porasle zato što se Republika Srpska zadužila na Londonskoj berzi.

Uvijek treba razlikovati dobar rast deviznih rezervi od lošeg  rasta deviznih rezervi.

Rast  deviznih rezervi usljed pozitivnog salda u spoljnoj trgovini je dobar  rast deviznih rezervi.

Rast deviznih rezervi zbog rasta ino duga je negativan rast deviznih rezervi.

mr Nebojša Balaban