Rast kamatnih stopa Narodne Banke Srbije – Bitka koja traje

Narodna banka Srbije (NBS)  već drugu godinu zaredom  podiže svoje kamatne stope po kojima prodaje  novac srpskim banakama  i  po kojima  kupuje novac  od srpskih banaka.

Glavna kamatna stopa NBS je  kamatna stopa po kojoj ona prodaje svoje  hartije od vrednosti srpskim komercijalnim bankama na period od nedelju  dana.

Na taj način banke kreditiraju NBS tj. ostavljaju novac kod nje.

NBS prodajom hartija od vrednosti  apsorbuje višak likvidnosti koji se  nalazi u bilansima banaka.

Kamatna stopa koja se formira kada NBS prodaje hartije od vrednosti komercijalnim bankama je referentna kamatna stopa  NBS i na osnovu nje se formiraju sve ostale  kamatne stope NBS.

Jedna od tih ostalih kamatnih  stopa je kamatna stopa na kredite koje NBS daje komercijalnim bankama za likvidnost.

Borba protiv inflacije,  bitka koja traje, polaže  veliku nadu  baš u ovu kamatnu stopu iz nekoliko razloga.

Sve skuplji krediti NBS teraju banke da budu što likvidnije kako ne bi došle u situaciju da pozajmljuju skup novac.

Kada banke povećavaju svoju likvidnost ostaje  im manje novca za kreditiranje.

Kamatna stope na   kredite NBS, u %

(mart 2019 – februar 2023)

Izvor: NBS. Crvena kolumna označava početak rasta kamatnih stopa NBS.

Manje bankarskih kredita hladi ekonomiju, jer manjak novca spušta cene.

Drugi način delovanja na  inflaciju je preko cene kredita koje banke  daju svojim klijentima.

Ako banke  pozajmljuju novac od NBS po višim kamatnim stopama onda i  banke moraju prodavati novac skuplje.

Što su bankarski  krediti skuplji, to je za njima tražnja niža, pa se robe i usluge, koje se kupuju na kredit sporije prometuju, a da bi se taj promet ubrzao ili održao, cene moraju padati.

Efekte rasta kamatnih stopa NBS na cene, kao i efekte ostalih mera NBS, koje teže da smanje količinu novca u rukama kupaca i prodavaca bismo mogli  vrlo brzo videti na primeru tržišta nekretnina u Srbiji.

15.marta ove godine Republički zavod za statistiku Republike Srbije će objaviti informacije o cenama nekretnina (stanova) u Srbiji za četvrti kvartal.

Tada ćemo znati u kojoj meri je dosadašanja, izuzetno restriktivna monetarna politika NBS, uspešna u borbi protiv inflacije na tržištu nekretnina.

U zadnja tri meseca 2022. NBS je tri puta povećala kamatnu stopu (ukupno za 1,5 procentnih poena), а  prije toga tokom 2022. još za 2,6 procentnih poena i to bi moglo uticati na cene stanova, ako se oni velikim delom finansiraju na kredit.

Budimo strpljivi i uskoro ćemo saznati da li rast kamatnih stopa NBS smanjuju cene stanova,  ali ne smemo zaboraviti da je cilj monetarne politika NBS  nivo potrošačkih cena, u koje ne  ulaze cene nekretnina.