Cijena gasa kao simbol (ne)kvaliteta energetske ekonomske politike – Jesti, ili grijati se, pitanje je sad

Evropljanima se energetska kriza u  Evropi u vezi rasta cijena gasa  predstavlja kao da se radi o energetskoj  krizi na svjetskom nivou, ali podaci  pokazuju da to uopšte nije tako.

Isto tako, rast cijene gasa  se neprekidno dovodi u vezu sa ratom u Ukrajini, ali ni to nije istina.

Ako se promjena cijene  gasa analizira od  marta  2020. (kada  je počela pandemija)  do  decembra 2021,  kada  nije bilo ratnih dejstava u Ukrajini i  Rusiji, uočava se da  tokom cijelog ovoga perioda, postoji različita dinamika cijene  gasa u Evropi u odnosu na ostala ekonomska područja.

U posmatranom periodu  (mart 2020 –  decembar 2021) promjena  cijene gasa u  SAD i Indiji je gotovo identična.

Cijena gasa je  u SAD porasla  za 127%, a  u Indiji za 110%.

Rast cijene gasa u Japanu je još niži   – svega  74%.

Cijena gasa

(mart 2020 = 100)

Izvor: Investing. com. Referentne cijene gasa su:  SAD –  Natural Gas Futures – May 22 (NGK2), Evropa –  ICE Dutch TTF Natural Gas Futures – May 22 (TFMBMc1), Japan – Gas Oil Futures – (JGOc1) Natural Gas Futures – Apr 22 (MNGc1), Indija – Natural Gas Futures – Apr 22 (MNGc1).

Evropa je,  to se vidi golim  okom, izuzetak  i od početka pandemije korone,  cijena gasa koji se troši u Evropi  porasla je za 920%.

Šta je razlog ovako velikog odstupanja na evropskom tržištu energenata u odnosu na  ostala referentna tržišta?

Jedno od objašnjenja je da evropske zemlje gas koji kupuju od Rusije dalje preprodaju po  daleko višim cijenama.

Dugoročni ugovori o kupoprodaji gasa podrazumijevaju da se ugovaraju višegodišnji ugovori o isporuci gasa po konstantnoj cijeni ili po cijeni koja se mjenja po nekoj egzaktnoj  formuli na  čije ulazne  parametre ne  može uticati ni kupac ni prodavac gasa.

Pošto je gas  berzanska roba,  gas kupljen  na opisani način,  se dalje prometuje i stavlja na raspolaganje tržišnim subjektima koji ponude višu cijenu.

Tako prometovan gas, po cijeni značajno višoj od od one  po kojoj je nabavljen iz Rusije, se  stavlja na  raspolaganje industriji i domaćinstvima.

Zvanična Rusija čak tvrdi da se jeftin ruski gas po cijeni uvećanoj  i do sedam puta vraća nazad iz Njemačke, preko Poljske i  prodaje Ukrajini.

Bez obzira da li je ovo objašnjene, koje je  ponudila Rusija, koja obezbjeđuje  najveći dio evropske potrošnje gasa, tačno značajno veći rast cijena gasa u Evropi nego u SAD, Indiji  i Japanu  pokazuje   da sa  energetskom ekonomskom  politikom u Evropi,  nešto fudamentalno nije uredu.

Obrazloženje za nizak rast  cijene gasa  u SAD bi moglo biti da ona  ima svoja ogromna nalazišta gasa, za razliku od ogromne većine evropskih zemalja koja ih nema (Norveška je jedan od izuzetaka).

Ali kako onda objasniti  energetsku stabilnost u Japanu, zemlji koja gotovo i da nema prirodnih bogatstava, ili  u Indiji koja je druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu?

Rast cijene gasa u Evropi, čak i Velikoj Britaniji koja je istupila iz EU, je  toliki da se na građanskim  protestima postavlja dilema “jesti, ili grijati se, pitanje je  sad“.

Na engleskom jeziku ova dilema  se i rimuje, “heating  or eating”.

Ima nešto zaista trulo u evropskoj  energetskoj politici, kada nije u  stanju da energetski standard  svojih građana drži na  nivou onoga u SAD, Japanu i Indiji?