Uzroci inflacije – Cijena pomorskog transport (1)

Fokus naše pažnje tokom 2021. godine je primarno bio na očuvanju zdravlja, a krajičkom oka smo zapažali sve veći rast maloprodajnih cijena da bi nas to pogodilo sa jesenjim žetvom pravo u čelo.

Rast potrošačkih cijena tj. inflacija je prisutna kako kod nas u BiH (krajem 2021. godine dostigla rast od 5,5%) tako i u zemljama okruženja (Srbija 4,1%; Hrvatska 2,6%) odnosno i u najjačim svjetskim ekonomijama (SAD 7,0%, Velika Britanija, 5,4%,  Njemačka 3,2%).

Uzroci rasta cijena mogu biti razni, a u tekstu koji slijedi ćemo se baviti onim, koji je po našem mišljenju vrlo bitan – cijene pomorskog transporta.

Procjenjuje se da se 90% svjetske trgovine odvija pomorskim putem ,  pa rast cijena ovog vida transporta direktno uzrokuje i rast konačne cijene proizvoda.

Ovaj efekat se multipilicira ako se i sirovina za proizvodnju dobavlja pomorskim putem.

Najveći svetski izvoznik je Kina.

Kretanje cijena pomorskog transporta iz Kine prema ostatku svijeta su prikazane na slici niže i to za period od 28/08/19. do 26/08/21. (ovaj trend rasta je nastavljen i u zadnjem kvartalu 2021. godine te u januaru 2022).

Svjetski indeks prevoza kontejnerima

https://globalmaritimehub.com/world-container-index-07-jan.html

Brodovi za svoje kretanje koriste naftu i logički bi bilo zaključiti da je rast cijena pomorskog prevoza uzrokovan povećanjem cijena nafta i  taj bi zaključak  mogao biti djelimično tačan jer je cijena nafte tokom 2021. imala uzlazni trend.

Cijena nafte

https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/

 

Nastavak u sljedećoj objavi.