Inflacija u Srbija – Korpa

U istorijskim čitankama stoji da je  Sretenjski ustav  iz 1835. godine bio do te mjere  originalan, napredan i liberalan (po uzoru na francuski) da su sve tri velike carevine toga doba  (ruska, austrougarska i otomanska) odmah po njegovom donošenju tražila od  Knjaževine Srbije da ga ukine, a to je naravno  i učinjeno.

Carevine su se uplašile  da će prilično originalan i novotarijama  sklon srpski ustav zaraziti i ostale male evropske teritorije i kroz zahtjev za većim slobodama i ograničenjem carske vlasti  dovesti do društvenih nemira u evropskim carevinama tada još uvjek feudalno ustrojenim.

Srbija je i dalje mala zemlja ali već odavno Srbija nema snage da bude svoja, na način na koji je  pokušala biti svoja i samostalna prije gotovo 200 godina.

Srbija je , kao i ogromna većina zemalja, usvojila  monetarnu politiku u kojoj je glavni  cilj inflacija i  ništa drugo.

To je anglosaksonski izum (Novi Zeland, Kanada, Velika  Britanija) i može odgovarati zrelim ekonomija, kojima je kontrola inflacije, a ne privredni rast i razvoj, prioritetni cilj.

U politici ciljane inflacije centralnoj banci je ograničeno pravo da pozajmljuje novac domaćim bankama i državi, a o investiranju centralne banke u razvojne, privredne, projekte nema ni govora.

Cilj monetarne politike Srbije je inflacija od 3% sa dozvoljenim  odstupanjem  od +- 1,5 procentnih poena.

Takva srpska monetarna politika je radila do  polovine prošle godine i inflacija se kretala u koridoru od 4,5% do  1,5%.

U zadnjih više od godinu dana Srbija kroz spoljnu trgovinu uvozi rastuće svjetske cijene i njena monetarna politika koja se pretežno  svodi na povećanje kamatnih stopa i  smanjenje likvidnost ekonomije je nemoćna u borbi protiv inflacije koja je dostigla 15%.

Inflacija u Srbiji (u %)

(januar 2021 – oktobar 2022)

Izvor:  Narodna banka Srbije.

Za inflaciju se kaže da je kao pasta za  zube, koja kada se jednom istisne, ne može da se vrati  nazad.

Ako je Srbija  morala uvoziti energiju i pristati na rast cijena  energije od 19%, da li je uzimajući u obzir obradive površine u Srbiji rast cijena hrane morao biti baš 22% (oktobar 2022)?

Pored monetarne politike koja ima za cilj određenu stopu inflacije, postoji i monetarna politika koja ima za cilj rast prozvodnje tj. rast bruto domaćeg proizvoda.

Takva monetarna politika definiše stopu rast realnog BDP-a kao svoj cilj, čime se povećava ponuda roba i usluga u zemlji.

Monetarna politika ciljanja inflacije nije efikasna u postojećem okruženju jer je uzrok inflacije tzv. šok ponude – manjak roba ili rast njihove svjetske cijene.

Da je Srbija vodila monetarnu politiku koja povećava proizvodnju, bila bi manje ovisna od uvoza i uticaj svjetskih cijena na inflaciju bi bio manji i inflacija u Srbiji  bi  bila manja.

Da  je uzrok inflacije prevelika tražnja (šok tražnje) rast kamatne  stope Narodne banke  Srbije (povećana sa 1% na 4,5%) bi poskupio kredite, smanjio kreditni rast, ohladio tražnju za robam i uslugama, i samim tim i cijene i inflaciju, ali to nije slučaj.

U borbi između koridora i paste, pobijedila je pasta  i Srbija je pripala Korpa.

Srbija mora početi misliti svojom, a ne tuđom glavom.

Srbi prije 200 godina su bili mudriji nego Srbi danas, iako ih je vjerovatno 99%  bilo nepismenih.