Odnos kupovne moći – Muško šišanje

Postoje mnogi načini upoređivanja ekonomija, a jedan od njih je preko odnosa (ili pariteta) kupovne moći (PPP – purchasing power parity).

PPP mjeri nivo blagostanja po glavi stanovnika i ne zanima ga raspodjela blagostanja.

Za mjeru blagostanja se uzima bruto društveni proizvod  po glavi stanovnika.

BDP se ne izražava u nacionalnoj valuti već u tzv. međunarodnim dolarima, koji je izvedena/hipotetička valuta,

Jedan međunarodni dolar u svakoj zemlji ima kupovnu moć kao i u SAD, a smisao njegove konstrukcije je upoređivanje životnog standarda među zemljama.

Ovako izražen BDP u međunarodnim dolarima je korigovan za nivo cijena u svakoj nacionalnoj ekonomiji jer je svima jasno da jedan (obični) dolar ne vrijedi isto u Švajcarskoj i BiH u kojima je muško šišanje 60 CHF odnosno 5 KM.

Na osnovu usklađivanja kupovne moći i nivoa cijena dobija se BDP po glavi stanovnika mjeren paritetom kupovne moći i izražen u međunarodnim dolarima (vidjeti grafikon).

U BiH on je 14,4 hiljade, a u Austriji 52,5 hiljade međunarodnih dolara.

Prosječan  stanovnik u BiH je za oko 70%  siromašniji od prosječnog  stanovnika Njemačke  i Austrije, a za 60 % u odnosu na prosječnog Slovenca.

Realni BDP po glavi stanovnika mjeren po paritetu kupovne moći u 2020.god.

(u međunarodnim dolarima,  a po cijenama iz 2017.)

Izvor podataka: MMF.

Zaostatak za Hrvatskom je 45%, a BiH ima niži životni standard čak i u odnosu na Srbiju i to za petinu.

Ovi podaci pokazuju, ono što svi znaju, a to je da su glavni uzroci migracija iz BiH ekonomskog karaktera.

Odnos kupovne moći  nepristrasno mjeri prosječan stepen zaostatak BiH u odnosu na referentne ekonomije i životni standard i izražava ih u uporedivom BDP-u po glavi stanovnika.