Samopouzdanje potrošača u Njemačkoj – Na jednoj strani kapital, a na drugoj rad

Prema podacima Eurostata stopa nezaposlenosti u Njemačkoj je  na vrlo niskom nivo što navodi na prvu pomisao da je stanje u njemačkoj ekonomiji savršeno?

Od svih onih njemačkih radnika koji mogu i žele da rade svega 3%, ili 1,3 miliona, ljudi ne radi.

Ako je stanje na tržištu rada savršeno, onda bi potrošači, koji su većinski zaposleni trebali imati vrlo visok nivo samopozdanja, ili povjerenja u svoj sadašnji i budući ekonomsko-finansijski status?

Ova vrsta ispravne logike sudara se pokazateljima samopouzdanja potrošača koju objavljuje Vijeće Evrope.

Njemački potrošači, od kojih je samo 3% nezaposleno, a druga grupa potrošača, penzioneri, prima redovne penzije su odgovorili na  4 pitanja.

O svojoj finansijskoj situaciju (u prethodnih i narednih 12 mjeseci), o očekivanoj ekonomskoj situaciji u narednih 12 mjeseci i o glavnim kupovinama koje namjeravaju obaviti u narednih 12 mjeseci.

Obrada odgovora predstavljena u obliku samopouzdanja njemačkih potrošača nedvosmisleno pokazuje da  niska nezaposlenost uopšte  nije dovela do rasta samopouzdanja potrošača u Njemačkoj.

Samopouzdanje njemačkih potrošača opada već mjesecima i u septembru 2022. dostiže najnižu vrijednost od  1985. godine od kada se prati vrijednost  ovoga pokazatelja.

Stavovi njemačkih potrošača o njihovoj finansijsko-ekonomskoj budućnosti su izuzetno pesimistični.

Samopouzdanje potrošača u Njemačkoj  *

(januar 2018 – decembar 2022)

Izvor: Eurostat. Napomena: Vrijednosti iznad nule označavaju “pozitivno” samopouzdanje (optimizam), a ispod nule “negativno” samopouzdanje (pesimizam).

Ovaj pesimizam nije samo u suprotnosti sa niskom nezaposlenošću već stoji i naspram anemičnog optimizma, ali ipak još uvijek kakvog-takvog optimizma, njemačkih industrijalaca.

Samopuzdanje pada i kod potrošača i  kod industrijalaca, ali prvi su veliki pesimisti, a drugi su još uvijek optimisti.

Industrija je predstavnik srednjeg i krupnog kapitala.

Potrošači, ako se marginalizuju malobrojni predstavnici visoke klase, pretežno žive od svoga rada, a ne od kapitala.

Industrija – kapital,  još uvijek nije pesimistična, a raspoloženje potrošača – rada, je vrlo pesimistično i s obzirim na njegov nivo, graniči sa rezignacijom i  depresijom.

U Njemačkoj između raspoloženje industrijalaca i potrošača postoji velika razlika.

U Njemačkoj, tokom cijele  2022, na jednoj strani stoji kapital, a na drugoj rad.

Ovakvi podaci ukazuju na veliki potencijal za društvene antagonizme u Njemačkoj, koji mogu biti razrješeni ili novim njemačkim ekonomskim i državnim politikama, ili usmjeravanjem potrošačkog pesimizma na njegove uzroke koji se nalaze izvan same Njemačke.

Pesimizam potrošača  je  najviši nivo dostigao u septembru  prošle godine (-30) i od tada se nalazi u padu, ali njegova vrijednost je i dalje izuzetno visoka (-22) i nalazi se na maksimalnom nivou pesimizma dostignutom  u završnoj godini svjetske finansijske krize (2009).