Inflacija u SAD – Iluzija šire slike

Rast potrošačkih  cijena je  u svim zemljama  prihvaćen kao mjera opšteg nivoa cijena tj. inflacije.

Inflacija (lat. inflatio – duvati, naduvati) nije ništa drugo do rast cijena na tržištu potrošnih dobara, roba i  usluga.

Svaka zemlja prolazi kroz periode rasta cijena/inflacije, pada cijena/dezinflacije i negativne inflacije/deflacije, a kroz jedan takav ciklus upravo prolazi najveća svjetska ekonomija (vidjeti grafikon).

U mjesecu kada je proglašena  pandemija  (mart.2020.) godišnja inflacija u  Americi je  bila 1,5%, što je bila umjerena inflacija ako se ima na umu da američka centralna banka (FED) cilja inflaciju od 2%.

U aprilu  2020.god. godišnja inflacija naglo pada na 0,3% vjerovatno kao posljedica smanjenja potrošnje američkih građana i  preduzeća, ali i pada cijena energenata usljed usporavanja svjetske ekonomije  u uslovima pandemije.

Tek u martu ove godine inflacija prelazi 2%, a u naredna četri mjeseca, zaključno sa julom dostiže nivo od 5,4%, koji je zadnji put viđen u julu i avgustu  daleke 2008.godine.

Godišnja inflacija u  SAD u periodu od januara 1961. do jula 2021. 

Izvor: FED.

Čim se FED suočio sa ovako brzorastućom i  visokom  inflacijom odlučio je, poput ECB, da promjeni pravila igre u domenu zadate ili targetirane inflacije koja je postavljena  za cilj monetarne politike FED-a.

FED od ove godine više ne cilja inflaciju od 2%,  već cilja prosječnu inflaciju od 2%, čime se poručuje da ako je u nekom prethodnom periodu  inflacija bila dugo i značajno ispod 2%,  onda u nekom narednom periodu ona može biti dugo i značajno iznad 2%, a to se upravo  i dešava.

Već peti mjeseci uzastopno (mart – jul 2021.) inflacija je značajno iznad 2%, a FED ne povećava  svoje kamatne stope kako bi poskupio bankarske kredite,  smanjio tražnju za kreditima i tako oborio tražnju  za robama i uslugama, što bi trebalo ohladiti cijene  i privesti ih inflaciji od 2%.

FED može povećati i svoje i kamatne stope u cijeloj američkoj ekonomiji i omogućiti američkim građanima da iz supermarketa izađu sa više novca u džepu, ali za sada FED ne želi povući  taj  potez.

Ako se posmatra šira slika, a ne samo zadnjih par godina ili par dekada uočava se da je  sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vjeka inflacija u SAD bila na značajno višem nivou od današnje.

Te dvocifrene stope inflacije iz današnje perspektive djeluju kao jeres, a današnje visoke stope inflacije  iz perspektive umjerene inflacije koja od 90-tih godina  prošlog vijeka teži broju 2, takođe predstavljaju herezu američke monetarne politike.

Šira slika pokazuje da je  julska inflacija od 5,4% izuzetno niska u poređenju sa stopama inflacije sa  kojima  su se SAD-e suočavale u prošlosti.

Problemi  u američkoj ekonomiji, koji se, ako se posmatra zadnjih 30 godina, manifestuju kroz današnju zaista visoku inflaciju predstavljaju lošu pojavu ne samo za američku već i globalnu ekonomiju.

Jedini lijek protiv visoke inflacije je podizanje kamatne  stope, a kada Amerikanci dižu kamatne stope “plač i škrgut zuba” odjekuje cijelom  planetom, bez obzira na istinitost i vjerodostojnost iluzije šire slike.

Bife.ba