Nema inflacije u eurozoni -Ništa novo na Zapadu

Eurosistem čine Evropska centralna banka (ECB) i 19 nacionalnih centralnih banaka zemalja koje su prihvatile evro kao svoju valutu i koje implementiraju monetarnu politiku ECB.

Primarni cilj Eurosistema je stabilnost cijena, a njegov sekundarni cilj je finansijska stabilnost i finansijska integracija.

Evropska centralna banka (ECB) definiše stabilnost cijena kao međugodišnji porast Harmonizovanog indeksa potrošačkih cijena (HICP) za eurozonu ispod 2%.

Međutim, referencom na „porast HICP-a ispod 2%“, ECB jasno stavlja do znanja da su ne samo inflacija iznad 2%, već i deflacija (smanjenje opšteg nivoa cijena tj. negativan HICP) u suprotnosti sa ciljem stabilnosti cijena.

Prema tome, stabilnost cijena u evrozoni podrazumijeva održavanje inflacije na nivou nižem od 2%.

ECB kontroliše ponudu novca na tržištu kao i statistike cijena trgovačkih proizvoda i usluga prema kojima ocjenjuje rizike po monetarnu stabilnost.

ECB takođe određuje kamatu u evrozoni.

Koncept Eurosistema je da ni ECB niti nacionalne centralne banke u eurozoni ne dozvoljavaju nikakva politička miješanja u monetarnu politiku.

U posljednje vrijeme se pažljivo prate njihove objave zadržavanja postojećih i/ili uvođenja novih mjera monetarne politike, kao i prognoze izgleda oporavka privrede kako u eurozoni, tako i na globalnom nivou.

Na konferenciji za štampu od 11. marta 2021. godine, predsjednica ECB, Kristin Lagard, istakla je da vjeruje u snažan oporavak u 2021. godini.

Međutim, iako se očekuje da će se ukupna ekonomska aktivnost u 2021. godini poboljšati, kratkoročni izgledi ekonomskog rasta i dalje su neizvjesni.

Neizvjesnost proističe iz nesmanjenog širenja pandemije i „nedovoljne brzine“ provođenja vakcinacije stanovništva.

Inflacija u eurozoni, u %

Izvor: ECB.Napomena: Od Q4 2020 prognoza.

Naime, konstantno visoke stope zaraze koronavirusom (COVID 19) i širenje novih sojeva virusa nameću potrebu za pooštravanjem mjera za sprječavanje širenja zaraze.

Takve mjere imaju direktna kratkoročni uticaj na privrednu aktivnost u svijetu, a time i u eurozoni.

Globalnu privrednu aktivnost i privrednu aktivnost u eurozoni podstiču povećanje globalne potražnje i dodatne fiskalne mjere.

Očekivanja snažnog oporavka, odnosno snažnog jačanja privredne aktivnosti eurozone u 2021. godini zasnovana su na pretpostavkama daljeg provođenja vakcinacije i posljedičnog postepenog popuštanja mjera za sprječavanje širenja zaraze.

Inflacija je proteklih mjeseci blago porasla, i to uglavnom zbog određenih faktora sa privremenim efektima i zbog povećanja cijena energenata.

Istovremeno, bazni inflacioni pritisci (core inflation) su i dalje slabi, što je rezultat slabe potražnje i znatne neiskorišćenosti kapaciteta na tržištima rada i proizvoda.

Mada se u najnovijim projekcijama stručnjaka ECB a predviđa postepeni rast bazne inflacije, srednjoročni izgledi inflacije i dalje su uglavnom nepromijenjeni u odnosu na projekcije stručnjaka Eurosistema krajem 2020. godine.

Ne treba posebno isticati da su na nižim nivoima od 2%-tne ciljane stope inflacije u eurozoni.

U takvim okolnostima, kako je g-đa Lagard istakla, neophodno je i dalje očuvati povoljne uslove finansiranja tokom pandemije.

Uslovi finansiranja određuju se „na osnovu holističkog i raznovrsnog skupa indikatora“, kojima je obuhvaćen cijeli lanac transmisije (prenosa) monetarne politike .

Tržišne kamatne stope porasle su od početka godine, a ukoliko pravovremena intervencija monetarnih vlasti izostane, to bi moglo prouzročiti prerano pooštravanje uslova finansiranja za sve sektore ekonomije, rekla je g-đa Lagard.

U skladu sa navedenim, Upravni odbor ECB odlučio je:

– da će se nastaviti program neto kupovina hartija od vrijednosti u okviru hitnog programa kupovine zbog pandemije (PEPP) u ukupnom iznosu 1.850 milijardi evra, sve dok Upravni odbor ECB ne zaključi da je kriza prouzročena koronavirusom prošla, a najmanje do kraja marta 2022. godine

– da će ključne kamatne stope u eurozoni ostati nepromijenjene sve dok Upravni odbor ECB ne konstatuje snažno približavanje inflacionih izgleda „nivou koji je dovoljno blizu, ali ispod 2%“ i

– da će operacijama refinanciranja (TLTRO) nastaviti osiguravati visoku likvidnost u eurozoni.

Prema tome, na zapadu ništa novo!

Vidosav Pantić *

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.