Američka monetarna politika – Miki Maus?

Pristalice teorije evolucije ljudskog roda smatraju da je daleki predak Homo Sapiensa morao po svojoj  prirodi biti oportunista, jer je samo tako mogao opstati u surovoj životnoj sredini.

Oportunizam predstavlja oblik ponašanja u kojem čovjek koristi priliku koja mu je ukazana bez obzira na  moralne dileme sa kojima se susreće u svom izboru.

Oportunizam predstavlja i sposobnost brze promjene načina djelovanja i ponašanja i brzog prilagođavanja izmjenjenim okolnostima sredine u kojoj živi i djeluje.

U ekonomiji se za monetarnu politiku koja iskazuje sposobnost brze i efikasne promjene kaže da je to prilagodljiva, ili fleksibilna, monetarna politika.

Kamatna stopa centralne banke SAD (FED) u 2022. (u %)

 

Izvor: FED.

Tu sposobnost brze reakcije na bitno izmjenje uslove poslovanja američka centralna banka (FED) je demonstrirala tokom ove godine  nekoliko puta.

Nakon  izbijanja pandemije korone FED je postavio svoju referentnu kamatnu stopu u interval od 0% do 0,25% i nije je dirao tačno dvije godine.

Polovinom marta ove godine FED je zaključio da je vrijeme da se započne sa uporednim povećanjem kamatnih stopa i smanjenjem štampanja novca.

FED-ov cilj je da tržištu stavi na raspolaganje manje skupljih kredita i generalno manje skupljeg novca, što treba ohladiti tržište roba i usluga i oboriti, ili usporiti, rast cijena.

FED-ova  ekonomska politika je i prilagodljiva i efikasna i FED se ponaša kao rasni oportunista.

Tokom ove godine FED je 5 puta povećavao kamatnu stopu, a ima mogućnost da to uradi još dva puta ove godine (novembar  i decembar 2022).

FED-ova kamatna stopa  se trenutno nalazi u intervalu od 3% do 3,25%  i veća je u odnosu na početak ove godine za 3 procentna poena.

Kada FED mjenja svoju kamatnu stopu mjenjaju se i sve ostale kamatne stope u ekonomiji SAD.

Ovakvu monetarnu politiku, koja sve manjom ponudom, sve skupljeg novca, pokušava oboriti inflaciju neki njeni kritičari nazivaju Miki Maus monetarna politika.

Ona je po njihovom mišljenju suviše jednostavna da bi ostvarila svoj cilj (rušenje inflacije), na isti način na koji je jednostavna industrija zabave Volta Diznija, čiji je simbol Miki Maus.

Glavna primjedba ovoj monetarnoj politici je da je izvor inflacije u rastu cijena nafte i hrane, a ove robe se ne mogu štampati (za razliku od američkog dolara).

Efikasnost i širi uticaj “Miki Maus” monetarne politike ćemo analizirati u tekstovima koji će uslijediti.