Stanje srpske ekonomije u 1999.godini – Desetkovana

Svi znaju, a Rusi priznaju, da ekonomske sankcije Evropske Unije, SAD i ostalih zemalja, uvedene zbog ruskog napada na Ukrajinu značajno utiču na ekonomiju Ruske Federacije.

Prije nego što saopštimo da li je taj negativni efekat sankcija po našem mišljenju slab, umjeren, ili jak, prisjetimo se jednog „sličnog“ događaja na Balkanu, u Srbiji i njegovih efekata na ekonomiju Srbije.

Rat je trajao 78 dana, od 24.marta do 10.juna 1999.

Uništavane su fabrike, poslovne zgrade, postrojenja, mostovi i ostala infrastruktura.

Proizvodnja u mnogim fabrikama je obustavljena, a veliki dio prethodno radnoangažovanog stanovništva mobilisan.

Pored vojnih značajne su bile i civilne žrtve.

Uništavanje proizvodnih kapiciteta, prekid rada u mnogim djelatnostima i učešće jednog velikog djela radnoaktivnog  stanovništva u vojnim akcijama su uz ekonomsku izolaciju zemlje i uvođenje sankcija neminovno morali dovesti do privrednog sloma.

Nakon povlačenja srpske vojske sa Kosova srpska statistika je prestala pratiti najveći dio ekonomske aktivnosti u ovom djelu Srbije, a država Srbija, kao i mnoga fizička lica, su defakto ostala bez velikog djela svoje imovine.

Stopa rasta realnog bruto  domaćeg proizvoda Srbije 

Izvor:  Republički zavod  za statistiku Republike Srbije.

Ekonomska šteta je bila i indirektna.

Nakon prestanka rata nisu obnovljene mnoge poslovne veze između srpskih i stranih poslovnih partnera.

U tih oko 80 dana rata, a i poslije toga, tokom 1999, Srbija je izgubila, u poređenju sa 1998. oko 10% ukupne proizvodnje, ili svaki deseti proizvedeni dinar tokom 1998.

Srpski BDP je realno, za godinu dana, (1999/1998) smanjen za 9,4%.

Za manje od tri mjesec rata, a i mjesecima nakon toga, srpska ekonomije je bukvalno desetkovana.

U sljedećem tekstovim vidjećemo kako u ratu koji traje ekonomski prolaze Rusija i Ukrajina.