Reakcija tržišta akcija na pozitivne informacije – Inteligentan investitor

Na mladim i nezrelim tržišima reakcija investitora na nove, javne informacije je vrlo  jaka.

Tokom perioda sazrijevanja tržišta,  investitori se polako navikavaju da suzdržano reaguju na nove informacije, makar one proizvodile izuzetno pozitivna očekivanja  o poslovanju emitenta (akcionarskog društva) na koje se te informacije odnose.

Odsustvo impulsivnih reakcija investitora na novopridošle i izuzetno pozitivne  informacije,  smanjuje impuls koji tržište daje kretanju cijena akcija.

Generalno,  što su investitori inteligentniji  oni u većoj mjeri kontrolišu svoje emocije i ne kupuju akcije po svaku cijenu, pošto znaju da je svaka kupovina akcija u uslovima rasta njihove cijene vrlo rizična.

Kretanje cijena HETR-a (Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje) nakon objave da će biti izvršena emisija akcija po cijeni od 0,29 KM (vidjeti grafikon ) pokazuje da je na tržištu akcija u Bosni i Hercegovini prihvaćen koncept  inteligentnog investitora.

Nakon objave da će se ići u emisiju po  cijeni od 0,29 KM (zeleni krug na grafikonu) bila je samo jedna, za naše tržište relativno velika kupovina akcija (10.000  akcija) i to po cijeni koja je tik iznad potencijalne emisione cijene (0,3 KM).

Ovi investitori, kupci, su time kupili učestvovanje u pravu preče kupovine, ali i mogućnost da prisvoje kapitalnu dobit u slučaju rasta cijena.

Kretanje cijena akcija Hidroelektrana na Trebišnjici  a.d. Trebinje
(14.12.2021 – 4.2.2022)

Izvor: Banjalučka berza a.d. Banjaluka.

Dalja trgovina se odvijala uz rast cijene, ali prometovane količine su bile izuzetno niske u poređenu sa periodom koji je  prethodio informaciji o novoj  emisiji akcija.

Relativno veliki prometi su se odvijali po cijeni ispod 0,25 KM (prije januara 2022), a nakon velikog skoka  cijene investitori odbijaju da kupuju akcije na veliko.

Ovakva, izuzetno suzdržana,  reakcija tržišta tj. investitora na informacije o novoj emisiji HETR-a, uprkos izuzetno visokoj i tekućoj i očekivanoj profitabilnosti ove firme bi mogla upućivati na zaključak da je tržište akcija  u Bosni  zadobilo stepen zrelosti koje nije imalo u periodu razvoja špekulativnog balona?

Inteligentan investitor je kao i inteligentan čovjek – prvo posumnja, pa tek onda povjeruje.

O “čudnovatom događaju” od 10.februara ove godine kada je prometovano 1.110.000 akcija HETR-a po  cijeni od 0,323 KM pisaćemo uskoro.