Де факто, али не и де јуре, девизни кредити

Ако се економски подаци приказују у времену (по данима, мјесецима, кварталима) пред собом имамо временску серију података.

Промјене у временској серији су обично постепене и у складу са неком дугорочном  тенденцијом (трендом) у подацима.

Због измјене  методологије у једној  временској серији, која се односи на  економију БиХ, дошло је од 1.јануара 2019.године до промјене од око 10,5 милијарди КМ (видјети графикон), о чему смо обавјештени у облику саопштења за јавност Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ).

Мисија ММФ-а је, између осталога (овај текст није посвећен депозитима који имају девизну клаузулу, а који се  по овој методологији такође третирају као девизне обавезе), препоручила да се кредити са валутном/девизном клаузулом у складу са методологијом ММФ-а из 2016.године и  Европским статистичким стандардима (ЕСА 2010) класификују као девизна потраживања  и у измјени методологије нема ништа нејасно, неекономско и нелогично. 

ММФ жели да има упоредиве  податке по земљама и без обзира на фиксни девизни   курс конвертибилне марке у односу на евро тражи да се свака актива/имовина која има девизну клаузулу третира као девизно потраживање.

Девизни кредити у банкама БиХ

Извор: www.cbbh.ba  (Обрадили Балабан Н. и Ђакић И., Bife.ba)

Такву методологију су усвојиле и Србија и Хрватска које имају промјенљиве девизне курсеве, а у овим земљама се рата по кредитима са девизном клаузулом из мјесеца у мјесец мјења/прерачунава зависно од курса динара/куне према евру.

Такву методологију је усвојила и Босна и Херцеговина иако је наш девизни курс фиксан у односу на евро, а смисао ове методологије су буквално на својој кожи осјетили корисници кредита у швајцарским францима.

Како КМ није фиксан у односу на ЦХФ апресијација/јачање франка је повећала  обавезе дужника по овим  кредитима.

Методологије се смјењује, старе методологије се замјењују новима, нова застари, постане  стара,  па онда опет дође нова методологија и тако у бескрај.

Али, став ММФ-а из 2019. године у погледу кредита са девизном клаузулом је био супротан од става ММФ-а из 2004. године односно 2010.године  када је  ММФ  изнио став да кредити са девизном клаузулом нису девизни кредити већ кредити у КМ и да се као КМ кредити требају и класификовати у банкарским билансима.

Методологија  може бити и оваква и онаква, како се договори, јер је методологија ствар договора – концензуса на нивоу установе која методологију доноси.

Методологију не занима што су кредити са девизном клаузулом исплаћени у КМ и што се враћају у КМ и што нико не може од корисника ових кредита тражити да се они враћају у девизама. 

Методологију може, али и не мора, занимати де јуре статус КМ кредита са девизном клаузулом, тј. да ли банка има право тражити да се они враћају у девизима.

А банка на то апсолутно нема право – то је апсолутно став сваког правника.

Кредити са девизном клаузулом у ЦХФ се и даље враћају у КМ, као и апсолутно сви КМ кредити са девизном клаузулом у еврима.

Зато  КМ кредита са девизном клаузулом није и никада неће бити де јуре девизно потраживање.

Он може бити девизно потраживање само де факто, тј. на основу договора/концензуса/методологије,  или у овоме случају на основу методологије ММФ-а из 2016.године и ЕСА 2010 године које раније нису биле такве.

Кроз нову методологију ММФ-а и ЕСА 2010 БиХ је само де факто добила девизне кредите/потраживања у противврједности од 10,5 милијарди КМ.

Али, БиХ кроз ову методологију није добила де јуре 10,5 милијарди КМ девизних кредита је нити су ови кредити исплаћени у девизима, нити постоји обавеза корисника ових кредита  да их враћају у девизама тј. еврима. 

Између методологије и статистике са једне стране и банкарског права са друге стране, између де факто и де јуре, постоји огромна разлика.

мр Небојша Балабан, дипломирани економиста

Илија Ђакић, дипломирани правник