Цјеложивотно учење

Да ли је 2020.г.  и у којој мјери, реприза 2009.г.  с обзиром на пад БДП-а?

Ако јесте да ли то значи да креатори економских политика у појединим земљама ништа за протеклих 11 година научили нису?

Два пута у току године ММФ даје прогнозе кретања најзначајнијих економских варијабли по земљама и по групама земаља.

Априлска прогноза је објављена непосредно након почетка “затварања” националних економија и свјетске економије (видјети графикон).

“Прво” мјесто одоздо је у овој години, као и прије 11 година, у групи од четири земље резервисано за Хрватску. 

Иако Хрватска народна банка кредитира државу (ХНБ), иако је Хрватска под кишобраном Европске централне банке која ХНБ-у обезбјеђује ликвидност и иако Хрватска може мјењати свој девизни курс очекивани пад хрватског БДП-а је чак 9%.

Један од битнијих разлога за овако велики очекивани пад би могла бити  превелика овисност хрватске економије од туризма, али и дезинтегрисаност хрватског економског система након преласка из социјализма у капитализам (тј. након транзиције).

Очекивани  пад  аустријске економије у 2020.г. је дупло већи  него остварени  2009.г.

Аустријска привреда је дубоко интегрисана у европску и свјетску економију.

Сложени системи увијек теже подносе кризу и  увијек су склонији ентропији (тј. хаосу)  него мање сложени или примитивнији системи.

Пад аустријског БДП-а не може зауставити ни Европска централна банка.

Пад реалног БДП-а (у%)

Извор: MМФ (Обрадио, Драган Јовић, Bife.ba)

На прва два мјеста су исте земље, али Босна и Херцеговина и Србија су замјениле мјеста.

Наш пад је чак 5 пута виши него 2009.г. и са -1%  очекује се “раст” на  -5%.

Српска економија показује велику отпорност на кризу и смањиће се скоро исто онолико колико и 2009.г.

2009.г. и Србија и Босна и Херцеговина су имале аранжман са ММФ-ом, а  2020.г.  Србија је одбила понуђени аранжман.

Као и 2009.г. и ове године Босна и Херцеговина је у режиму ограниченог монетарног суверенитета, јер ЦББиХ не може давати кредите.

Али, Народна банка Србије за разлику од 2009.г.  води врло активну монетарно-кредитну политику. 

Босна  и Херцеговина не располаже са главним инструментом монетарно-кредитне политике (кредитом), за разлику од Србије, а не може утицати ни  на девизни курс, опет за разлику од Србије.

И једна  и друга  земља мјерама фискалне политике ублажавају пад приведне  активности.

Босна  и Херцеговина је на истом мјесту гдје је била 2009.г. (у смислу постојећих инструмента економске политике), а Србија је свој  инструментариј “обогатила” и кредитом Народне банке Србије или популарно речено штампањем новца.

Овај пут Србија је на зачељу по величини пада, а Босна и Херцеговина  је пет  пута гора.

Српски креатори економске и развојне политике су провели 11 година учећи.

То је у складу са теоријским концептом цјеложивотног учења.

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.