А сад адио …

Депозити наших банака су годинама расли.

Читај даље