Петеро прасића

На крају глобалне финансијске кризе, 2009.г., поједине европске  земље су усљед проблема са отплатом јавног дуга почеле западати у дужничку кризу.

Инвеститори и финансијска тржишта су пет земаља, из ове групе земаља (недостаје Кипар), означиле као PIIGS земље.

PIIGS  je енглески акроним за почетна слова, Португала, Италије,Ирске, Грчке и Шпаније (енг.Spain), a ова именица има и оргинално значење (енг. pigs ─ svinja, prase).

Овај увредљиви назив је скован, јер  је свака од ПИГС земаља у једном моменту или у једном дужем периоду (Грчка) увриједила инвеститоре/кредиторе ─ није могла враћати свој дуг.

Економска политика изласка из дужничке кризе која је скројена за ПИГС земље је била прилично једнообразна.

Од њих је тражено да штеде, Европски стабилизациони механизам/Европска централна банка/ММФ су им давале нове кредите за отплату  старих кредита и за ликвидност, а у случају Грчке је  дошло и до масовног отписа дуга.

Економска политика која се базира на штедњи је рестриктивна фискална/пореска политика ─ смањење јавних расхода.

Економска политика која почива на појачаном задуживању представља неку врсту експанзивне монетарне/новчане политике.

ПИГС земље су комбиновале рестриктивну фискалну  и експанзивну монетарну политику и ефекти су постигнути (видјети  графикон).

Пошто држава штеди, јавни расходи се смањују што нужно води ка смањењу буџетског дефицита, поготово ако се повећа пореско оптерећење/порези, што је и у неким земљама учињено.

Буџетски салдо у % БДП-а, 2009 – 2019.г.

Извор: Евростат.

Како је буџетски дефицит све мањи и мањи, све више и више буџетских средстава/прихода остаје за отплату јавног дуга,  па би се и он требао смањивати.

У санацији буџетског дефицита су постигнути заиста одлични резулатати.

Огромни буџетски дефицити са краја 2009.г. су до 2019.г. трансформисани у буџетске суфиците (Грчка),  позитивну нулу (Португал)  или буџетски дефицит испод 3% , што је европска златна граница и стандард.

Према овим подацима изгледа као да су пет прасића прошли исто као три прасета у басни “Вук и три прасета” ─ жива глава?

Ако је то заиста тако, онда се комбинација рестриктивне фискалне политика и задуживање приватног сектора може препоручити и Босни и Херцеговини и њеним ентитетима у кризи у којој се налазимо?

Смањење јавне потрошње/јавних расхода смањује буџетски дефицит, консолидује јавне финансије, а то би требало оставити и више средстава за отплату старог и новог јавног дуга, који треба почети падати?

Економски систем је организам, који као и људски има органе, а органи се лијече лијековима.

Међутим, економски лијекови, као и економске политике, имају контраиндикације тј. нежељена дејства.

Лијек који позитивно дјелује на једна орган може  негативно дјеловати на други орган, што ће можда и показати објаве/постови који слиједе.

 Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.