Стара школа

Инвестиције тј. улагања су друго име за набавку, куповину, изградњу основних/сталних средстава.

Улагање у основна средства = економски развој.

Рецимо да Босна и Херцеговина или неки од ентитета, жели сазнати у којој мјери домаће банке финансирају  инвестицину активност у јавним предузећима и каква је динамика тих инвестиција у односу на кредите за обртна средства и ликвидност.

Држава/ентитет жели добити информацију какав је однос јавних предузећа и банака према привредном развоју.

Држави Босни, Српској и Федерацији су потребни сати, дани и недјеље да би дошла до ових података у задњих нпр. 10 године по мјесецима, ако уопште могу до њих и доћи.

Ако би држава/ентитет пожељела/пожелио упоредити ниво и динамику улагања у основна средства из кредитних средстава у  приватни и јавни сектор ни то није у стању да уради, јер званична/јавна статистика не сакупља податке о намјенској структури кредита у приватном сектору.

Статистику о намјенској структури кредита, за обртна и стална средства/инвестиције, води у мањој  или већој мјери свака бх банка, али за своје пословне потребе, а не ради јавних потреба и интереса.

У Србији је  однос према овој статистици потпуно другачији, јер је Србија земља која води много активнију развојну економску политику од Босне и Херцеговине (видјети графикон).

Српске банке су обавезне да воде статистику о намјенској структури кредита, јер су то информације које су српској влади потребне за анализу, усмјеравање и кориговање правца економског развоја.

И сасвим површан поглед на ову статистику презентовану у графичкој форми  даје пуно корисних информација.

Од половине 2016.г. до краја 2018. г. кредити за  обртна средства се смањују.

У  2017.г. и 2018.г. кредитирање инвестиција у јавном сектору се не мјења.

Од краја 2018.  г. српске банке нагло почињу повећавати своје кредите за финансирање сталних средстава у јавним предузећима.

Удјел кредита за инвестиције/стална средства у укупним кредитима за обртна и основна средства је значајно порастао. 

Ово  су све једноставне и очигледне информације за којима бх доносиоци економских одлука могу само да чезну, а до истовјетних информација за приватна бх предузећа могу доћи само у сновима. 

У Србије се намјенска структура кредита не исцрпљује на обртним и основним  средствима, јер српска држава жели најширу могућу информацију о намјени употребе кредита.

Држава Србија на овај начин индиректно признаје стару истину да је кредит јавно добро, а свака банка, макар и 100% приватна, установа од јавног интереса.

Стара истина о кредит као јавном добру тражи стару школу економске мисли која захтјева информацију/статистику  о намјени кориштења кредита.

Старе истине и  старе школе су у Босни заборављене?

 Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.