Дуг Федерације Босне и Херцеговине – Временска транспарентност

Поред висине укупног  дуга квалитет управљања  дугом се мјери и брзином којом се подаци о дугу објављују.

Федерација Босне и Херцеговине, за наше прилике, показује изузетно висок ниво  транспарентности у обавјештавању јавности  о висини укупног дуга.

Извјештаји ове врсте се објаваљују свака  три мјесеца (квартално) и то на укупно 16 страна на званичном сајту Федералног министарства финансија.

Након само мјесец дана од истека квартала струка и јавност може сазнати колико Федерација дугује, те каква је структура унутрашњег и спољног дуга, и много других, изузетно корисних, детаља о укупном дугу.

Подаци о укупном дугу Федерације закључно са јуним 2021.године су објављени већ у јулу, а у октобру се очекује информација о укупном дугу закључно са септембром.

Јунски подаци казују да  је укупни  дуг Федерације Босне и Херцеговине  5,95 милијарди КМ.

Дуг Федерације Босне  и Херцеговине у другом кварталу

(у милијардама КМ)

Извор: Министарство финансија Федерације Босне и Херцеговине.

За разлику од Федерације Босне Херцеговине  која је објавила податке о укупном дугу са стањем за други квартал 2021.г.  на званичном сајту Министарства финансија  Република Српске још увијек није објављена Информација о дугу са стањем на 31.12.2020.г. (јер је његово усвајање управо у току).

Јавност је тек, 5.октобра, током расправе у законодавном тијелу (Информација о дугу са стањем на 31.12.2020.г.) спознала колики је укупни дуг Српске на крају 2020.г. ( 5,8 млрд. КМ).

Није пословно да се о  стању укупног дуга Српске сазнаје са закашњењем од 9 мјесеци, јер је то изузетно дугачак временски период.

Међутим парадоксално, почетком септембра саопшетни су подаци о јавном дугу Српске за јули 2021. ( 5,2 млрд. КМ).

На основу овако објављених података могло би се погрешно закључити да је укупан дуг Српске за 7 мјесеци смањен за 600 мил. што није  тачно, јер се прва цифра односи на укупни дуг Српске (5,8 млрд. КМ, на 31.12.2020.), а друга на јавни дуг Српске (5,2 млрд. КМ, на 31.7.2021.).

Република Српска само једном годишње, а  не из  квартала у квартал, информише јавност у облику информације  о свом укупном дугу.

Временска транспарентност  Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске у објављивању података о укупном дугу  се значајно разликује.

Ни послије овонедјељне  сједнице Народне скупштине Републике Српске економска  струка и јавност из Информација о дугу са стањем на 31.12.2020.г. неће сазнати колики је укупни дуг Републике Српске у другом кварталу 2021.г., а за само пар недјеља имаћемо ту информацију за Федерацију Босне и Херцеговине и то за трећи квартал 2021.

Ипак,  постоји један јавни документ у којем је садржана информација о укупном дугу Српске у Q2 2021. и о којем се јавно полемисало, али о томе у наредном тексту.

Сада је битно да по угледу на Федерацију Босне и Херцеговине и Република Српска мјесец дана након истека квартала на десетак страница почне објављивати информације о укупном дугу, да би се избјегле било какве дилеме у погледу његовог стања, структуре и динамике.

Јавност и економска струка ће цијенити временску транспарентност информисања о укупном дугу, без обзира на његову величину.

Дуг ентитета увијек, директно или индиректно, враћа,  плаћа или финансира јавност.

Наравно, идеално би било када би се на недјељној основи знале промјене  у стању укупног дуга, што није немогуће постићи и то би можда требао бити један од циљева у управљању дугом оба бе-ха ентитета?

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.