А сад адио …

Депозити наших банака су годинама расли.

Разлог је био висока стопа кредитног раста – када банка одобри кредит одобри га на нечији рачун и тако долази до раста депозита на нивоу банкарског сектора. 

Други разлог раста депозита су релативно високе номиналне каматне стопе у Босни и Херцеговини  у поређењу са окружењем и осигурање депозита (до 50.000 КМ).

Пандемија је унијела панику међу депоненте/штедише банака, они су се забринули за судбину свога новца  и  један дио новца су повукли/подигли из  банака (видјети графикон).

То је био први удар  на депозитни потенцијал банака и он је мање-више очигледан,  логичан и очекиван. 

Други много битнији удар на депозите дошао је од самих банака.

Када су банке  видјеле да се  депозити повлаче, а економске перформансе дужника кваре, оне су умањиле производњу кредита и самим тим производњу депозита.

Промјена укупних депозита  банака у однос на претходни мјесец

(БиХ, јануар 2019 – мај 2020., у милионима КМ )

Извор:  ЕЦБ и www.cbbh.ba (Обрадио Bife.ba).

Овај облик обуставе производње депозита је много опаснији за економски систем од раскидања уговора о штедњи, јер се тако обуставља процес стварања жиралног новца у једној економији.

Када банка одобри кредит она истовремено повећа за тај износ дужников депозит или средства на трансакционом рачуну.

Када банка одобри кредит она ствара жирални (безотовински/обрачунски) новац.

Ако се производња кредита  обустави или значајно смањи, онда се обуставља или смањује производња додатног жиралног новца и економски систем мора функционисати са постојећом количином новца или чак умањеном количином жиралног новца. 

Економски систем који је навикнут на неку устаљену стопу раста депозита тј.жиралног новца пада у  неликвидност када се та стопа значајно смањи или постане негативна. 

“А сад адио … “, економском  систему није рекао само  дио депонената и штедиша, већ и један дио банака. 

Укупни  депозити банака су   за два мјесеца, март и април 2020., у односу на фебруарско стање смањени за 600 милиона КМ. 

И депоненти и банке се понашају економски рационално – желе да смање ризик од губитка.

И од министарства финансија, агенција за банкарство, ентитетских влада и државне владе се очекује економски рационално понашење.

Одредница “рационално”  значи да се смањење депозита треба препознати као смањење и/или обустављање производње жиралног новца без којег се у робно-новчаној привреди роба не може купити.

Одредница “рационално” значи да треба препознати да је бх економија у огромним  проблемима због пада депозита.  

Ако се постојеће стање не доживљава као проблем, проблем никада неће бити рјешен.

Bife.ba